Utbildare är National Plant Operators Registration Scheme (NPORS). Eftersom tanken är att främja en säker användning inom hela branschen, är denna nya tiltrotatorutbildning lämplig för alla tiltrotatormärken och kan arrangeras antingen via Engcon eller direkt via NPORS.

NPORS är ett av Storbritanniens ledande ackrediterings- och registreringsorgan. Ett av de viktigaste skälen bakom Engcons beslut att samarbeta med NPORS är den smidighet och flexibilitet som NPORS visar upp i sitt arbete. Något som är unikt med NPORS är att utbildningar kan tas till användaren och utföras på användarens egna maskiner, i stället för att användaren ska utbildas på en okänd maskin med oklar funktionsduglighet på en plats som kan ligga långt från hans eller hennes arbetsplats.

Tiltrotatorutbildningen kommer att utföras av kvalificerade och erfarna instruktörer och består av en grundkurs om tiltrotatorer och praktiska instruktioner. Därefter följer såväl ett praktiskt som ett skriftligt prov, där det krävs att deltagaren klarar minst 80 procent.