Formellt avfyras trestegsraketen efter nyår då tunnelbygget går igång. 

– Arbetena ovan jord har redan startat. Vi har väntat i 25 år, säger Stenkil.

Tunnel under Varberg, nytt läge för hamnen och en ny stadsdel, Västerport, är kontentan av allt. 

 

Ny stadsdel

Stenkil säger att kommunen vill ha variation på bostädernas utformning. Därför blir det fler bolag som ska bygga:

– Det blir både villor och lägenheter, som får ett havsnära läge. Allt nytt är dyrt att producera och det blir inte billigt att bo där. Det blir parker och öppna platser, inte bara ett ställe att bo. Strandpromenaden kommer att förlängs ut till Getterön.

På pluskontot: den mark som kommunen kommer att sälja.

Smolk i bägaren är ett gammalt fabriksområde som måste saneras från gifter.

– Trafikverket har börjat gräva. 

SD och SPI är de enda partier som inte varit med på resan.

 

Bred info

Ann-Charlotte Stenkil anser att allt sammantaget skapar ett mervärde för Varberg. Hon framhåller att offentliga medborgardialoger hållits med Varbergare i största allmänhet, turister, möten i skolor och i alla möjliga sammanhang.

– I stort sett har det varit tummen upp. Vi har fått en fasligt massa inspel med önskemål om konst, utsmyckning, minimalt med trafik och att det inte ska bli en ”gräddhylla”.

Grenåfärjan kommer för alltid att lämna Varberg – efter 50 år.

– Vyn när den var på väg in är storslagen. Den skapar nostalgi. Som barn cyklade jag ner för att kolla hur många bilar som var med. Nackdelen är att färjan drar till sig mycket buller och avgaser. Vi erbjöd Stena att flytta med, för 190 miljoner kronor, en självkostnad. De valde Halmstad.

Stenkil säger att de flesta långtradarna framför allt kommer från Småland – i ett stråk från 153-an.

Staden vid havet

Hon ser utformningen av den nya hamnen som en utmaning.

– Den ska vara så yteffektiv som möjligt och ska byggas i symbios med de som ska bo i Västerport. En grön hamn i alla dimensioner, med inriktning på trä och med elfordon.Hur vill du sammanfatta?

– Alternativet vore att ha kvar alla spår, gods- och persontrafik, och industrihamnen. Nu kan vi ännu tydligare göra anspråk på Staden vid havet. Man kan gå till badet på lunchrasten. Det hade blivit en barriär av dess like med dubbelspår i befintlig sträckning. Och folk har alltid klivit under fällda bommar.

 

Faktaruta:

 Kalla Fakta/ Staden vid havet

 Vad: Dubbelspår på Västkustbanan Varberg. Ny station. Ny bangård för gods.

Nytt dubbelspår 7,5 km.   

Öppet betongtråg 900 m.   

Betongtunnel 300 m.   

Bergtunnel 2,8 km.

Hela entreprenaden: Nio kilometer spår, broar och andra byggnadsverk i en komplex trafikerad spårmiljö.

Entreprenör: Schweiz-baserade Implenia som har många års erfarenhet av infrastrukturprojekt i Sverige av broar, tunnlar och bergrum. Koncernen har en stark ställning på den tyska, österrikiska och norska infrastrukturmarknaden.

Varför: Ökad möjligheter till pendling, ökad säkerheten när plankorsningar försvinner, bättre bättre miljö och en levande stadskärna när spåren läggs i en tunnel.

Planläggning och projektering: 2015-2018. 

Byggtid: cirka 2019-2024

Kostnad: 4 miljarder (2009 års prisnivå). 

Vilka betalar: Varbergs kommun 391, Jernhusen 60-100 och Region Halland 283 miljarder kronor.

Syftet: Tunneln och dubbelspåret skapar ett snabbt, effektivt och miljövänligt transportmedel för människor och gods. 

Nuvarande spårtrafik: Ska pågå under hela entreprenaden.