Hans Hedman berättar att han har gått livets hårda skola. Han började som maskinförare i mitten av 1970-talet. När han 1982 startade eget företag var det med en Åkerman H11B grävmaskin. Än idag har Källsta Schakt AB flera grävmaskiner, men det är bandschaktarna som har blivit företagets signum.

Hans fick snabbt en hel del uppdrag som gällde anläggning av golfbanor och anpassade maskinparken därefter.

– Till en början hyrde jag in en hel del maskiner, men anläggning av golfbanor är väldigt väderberoende och då har det sina fördelar med egna resurser. Jag investerade i en begagnad Cat D8 bandschaktare. Eftersom det var en äldre maskin kunde jag låta den stå under perioder av sämre väder. Samtidigt ger en stor maskin som D8, med sina 43 ton inklusive rivare och blad, fördelen att den kan användas året om, eftersom den rår på tjälen, berättar Hans.

Bandschaktarna passar förstås utmärkt vid terrassering. En annan värdefull resurs vid denna typ av uppdrag är företagets grävmaskin med extra lång räckvidd.

– Grävmaskinen är perfekt för att gräva upp blöt lera, som sedan kan skjutas ut med bandschaktare. När det handlar om blivande golfbanor är det dessutom extra värdefullt med bandschaktarnas låga marktryck, inflikar Hans.

Just nu händer det inte mycket golfsidan, men det rör på sig inom andra områden. Källsta Schakt är med vid anläggandet av flera större logistikparker, likaså vid schaktning för industrier, vägar och järnvägar. Merparten av jobben utförs inom 15-20 mils radie, men det blir också en del mer långväga uppdrag.

Bred maskinpark

Maskinparken domineras av Cat. Bandschaktarna utgörs av två D8T, varav en i LPG-utförande (low ground pressure) för att minimera marktrycket. Företaget har även två bandschaktare av modellen D6, varav den ena är helt ny. Den äldre D6:an har extra breda band.

Bland grävmaskinerna återfinns en Cat 325D med extra lång räckvidd, en Cat 318C, en Cat 312D och en Volvo 140C, alla bandare. I maskinparken finns även en Volvo A30E dumper och en Ljungby L12 hjullastare.

– Hjullastaren är mest för internt bruk. Den kommer väl till pass vid lastning av körplåtar, stockmattor med mera.

För intern service har företaget även en Scania 164 tridembil.

Challenger med schaktvagn

Ett udda schaktekipage är en Cat Challenger 865B med gummilarver, byggd för användning som jordbrukstraktor. Den används tillsammans schaktvagnen Cat 463F, som byggts om till hydraulisk drift.

– Traktorn går upp till 40 kilometer per timme, så med rätt förutsättningar går det att utföra själva transporten av massorna betydligt snabbare än om jag haft en bandschaktare framför schaktvagnen.

Motorn är densamma som i en D9, så hästkrafterna räcker till och blir över. Challenger-traktorn väger betydligt mindre, så för att förbättra greppet mot marken har traktorn försetts med vikter både fram och bak. Utifrån egen konstruktion har Hans även utrustat sin Challenger med ett schaktblad.

Hans tycker att schaktvagn fungerar utmärkt när massor ska förflyttas 150 meter eller mer. Challenger-ekipaget är kostnadseffektivt även när det handlar om att flytta massor upp till en kilometer.

Mullrande veteraner

Hos Hans finns fler maskiner och fordon än de som är i daglig tjänst. För ett år sedan importerade Hans en Cat D9 årsmodell 1967 från Iowa, USA. Till den har han en Cat 463G schaktvagn (linmaskin). D9:an har endast haft en ägare före Hans och hade vid köpet gått sparsamma 7 200 timmar. Senaste tillskottet på veteransidan är en ännu äldre maskin – en Cat 955 bandlastare från 1965, byggd i USA och använd i Sverige.

Även den rejäla verkstaden har anor utanför det egna företaget. Stommen kommer från före detta lokstallarna i Enköping och har där även hyst tillverkningen av Engson-dumprar av modell 666. Traversen har tidigare använts på Frövifors Bruk.

– En travers är halva verkstaden, konstaterar Hans, som värdesätter att ha bra utrymmen och rejäla lyftmöjligheter.

Rostig charm

I den exklusiva samlingen av gott och blandat finns även en pickup i rat rod-stuk, ursprungligen en lastbil av modell Diamond T från 1936. Just nu har den en rak sexa, men Hans kommer att byta motorn mot en V8 med sidventiler, vilket är samma motortyp som bilen ursprungligen haft. Sedan pickupen hamnade hos Hans har den bland annat fått renoverade styrleder och bromsar samt ett nytt elsystem.

– Målet är absolut att jag ska få den besiktigad, berättar Hans entusiastiskt.

En Buick Roadmaster Riviera från 1950 står för en mer välputsad och glittrande form av skönhet. S avtar minsann inte när Hans lyfter på huven, där en rak åtta regerar.

Ett gott muller bjuds även från en Grålle med kraftigt förstärkta muskler. En verkstadsteknisk skola i Skövde svarade för traktorns förvandling. Motorn är en V8 marinmotor från Volvo och som en följd av detta är förstås även växellådan utbytt.

Bra grejer sparar tid

Källsta Schakt har idag tre heltidsanställda och hyr därutöver in maskinförare med F-skattsedel. Hans hustru Namfon svarar för värdefull markservice, som gör att dagarna räcker längre. En fråga som ändå infinner sig är hur tiden ändå räcker till både arbete, familj och odlandet av motorintresset. Dessutom är det mer än så som ska odlas, för Källsta Gård har cirka 100 hektar, varav 70 hektar åker.

– Det handlar nog om att prioritera. Och att köpa bra grejer, som inte förbrukar för mycket tid och energi. En viktig förutsättning är förstås att verka på landet. Här finns den plats som krävs, säger Hans innan han låter den gamla D9:an ta över etern.