Göran Karlsson har en lika framgångsrik som diversifierad bakgrund. Han är 47 år gammal, bor i Solna och har en mer än omfattande meritlista; som omfattar bland annat erfarenheten av att ha varit delaktig i uppbyggnaden av Media Markt i Sverige, som nu omfattar 21 varuhus. Han har vidare varit VD för Hemmabutikerna, VD inom Woody Bygghandel.

Som en liten udda och kittlandet uppgift kan nämnas att Göran Carlsson fick stryk av Europé i Rock-SM 1982. Men det var inte Final Countdown för den 15-årige Solnagrabben, tvärt om.

Göran Carlsson har hittills haft fokus med detaljhandeln i Sverige, men det riktigt stora intresset kanske ändå ligger utanför landbacken. Det är till sjöss han trivs allra bäst. Han har Fartygs- och Maskinbefälsexamen från Chalmers, han har jobbat som navigations- och båtlärare, han servar sina egna båtmotorer och har jobbat som skeppare på 80-fots Svan båtar i Juan-les-Prins.

– Nu tar jag mig an nästa stora uppgift och det ska verkligen bli roligt, som VD dels för STOXA, det 110 ha stora evenemangsområdet norr om Stockholm, dels VD för MaskinExpo, Nordens största maskinmässa.

Orädda ögon

Det ligger ingen konflikt eller idékrock bakom Carlssons inträde i familjeföretaget.

– För oss som ägare känns det bara vitaliserande att efter tre decennier rekrytera en extern VD som tillför nya tankar och idéer till företaget, säger MaskinExpos styrelseordförande Carina Tegelberg.

Carlsson går in med målet att vidareutveckla såväl det stora Stoxa som område och tillgång för Stockholmsregionen, vad gäller festivaler, mässor, evenemang.

– Vi är övertygade om att han kommer att gå in i detta arbete med orädda ögon, se och utveckla de 110 hektar som finns till förfogande, säger Tegelberg.

Och närmast är det premiärdags för skeppare Carlsson, när MaskinExpo 2014 slår upp portarna den 22 maj.

Plats för möten

Som alla vet är MaskinExpo platsen där stora delar av entreprenad-Sverige visar upp sina färdigheter. Det handlar bland annat om entreprenadmaskiner, skogs- och jordbruksmaskiner, transportbilar, samt alla tänkbara tillbehör till dessa; som redskap och tillbehör, verktyg, grönytemaskiner, bergsbruk och så alla viktiga tjänsteföretagen, inom rådgivning, expertkunskap, finansiering och försäkring.

Göran Carlsson flikar in;

– MaskinExpo ska vara en plats för möten. Att MaskinExpos utställare gratis får bjuda in alla sina respektive kunder var ett bra och uppskattat steg. Det skapar förutsättningar för riktigt många besökare, något som i sin tur genererar ännu fler utställare och affärer.

– Det är här jag ser den viktigaste uppgiften som mässarrangör, att skapa en plats där säljare träffar många kunder och dit kunderna gärna vill åka.

Lyssna på kunderna

Det var också dessa tankar, denna filosofi från ägarfamiljen Wirenholt, som präglat evenemanget ända sedan den försiktiga starten på Täby Galopp 1983. Året efter Göran Carlsson fick däng av Europé på Rock-SM.

– Absolut, ansvariga för MaskinExpo har en tradition att lyssna på sina kunder. Den inställningen var en förutsättning för att jag skulle ta det här jobbet. Vi ska skapa förutsättningar för bra möten mellan utställare och besökare och det gör man inte om man inte lyssnar, lär och levererar, säger Göran Carlsson.