Unikt för Bridgestone Core-Tech är dess rostfria vajrar, som motverkar brott orsakade av att vajrarna rostar sönder efter att fukt trängt in efter skärskador. Den invulkade stålkärnan är extra förstärkt, vilket motverkar brott vid körning mot trottoarkanter och andra skarpa föremål.

För att göra kör komforten bättre har även mönstret utvecklats, så att det motverka sidoförskjutningar. Dessutom har de invändiga klackarna utformats för att ge mindre vibrationer. De invulkade stålkärnorna har länkats samman för att minimera risken för urspårningar.

– Gummilarven finns framtagen till de flesta smågrävarna på marknaden. Vi startar med att lagerhålla larver till maskiner mellan cirka 2,5 och 5,5 ton, berättar Manus Nord på Entrack.