Med Kontrollpunkt registrerar varje förare av fordon eller maskin den dagliga tillsynen med enkla knapptryckningar. Uppgifterna förs då automatiskt in i systemet. En avvikelse rapporteras omedelbart in till ansvarig person, som i sin tur kan åtgärda problemet på ett snabbt sätt. Underhållshistoriken gör det möjligt att följa varje fordon med hundraprocentig spårbarhet.

För att på bästa sätt anpassa systemet till respektive företag väljer kunden själv vilka kontrollpunkter och i vilka tidsintervall som ska gälla. Om det finns det behov av att kontrollera tankning eller körda maskintimmar registreras även detta på ett enkelt sätt.