Martin Svedin, VD och ägare till Svebol Logistics i Johanneshov, ser miljöprojekten som en viktig del av åkeriets verksamhet. Han har ett stort intresse av att pröva nya och miljövänligare drivmedel och motoralternativ. Men det är inte alltid så lätt att vara pionjär.

Det tar tid för fordonstillverkare att anpassa sina system och att ge godkännanden till nya drivmedel. Dessutom kan det vara svårt att få klara besked från politiker och myndigheter.

Merparten körs på HVO

För närvarande har åkeriet 27 egna fordon och 14 släp. Endast ett par budbilar körs på vanlig diesel. Av de tyngre fordonen är det 21 som körs på HVO, tre som är naturgas/diesel-hybrider och en som är biogas/diesel-hybrid.

– Vi tankar merparten av våra konventionella fordon med hundraprocentig HVO – hydrerade vegetabiliska och animaliska oljor – från OK/Q8 och Neste Oil. Det är ett drivmedel framställt av slakteriavfall. Jämfört med vanlig diesel ger HVO nära nog en 90-procentig sänkning av fossilt koldioxidutsläppen. Bränslet fungerar utmärkt helt utan anpassning av fordonen och vi har fått godkänt att testa från både Volvo och Scania. Men om regeringen jämställer HVO med vanlig diesel kommer drivmedlet att påföras energiskatt på 1,76 kronor per liter. Då tvingas vi tänka om, säger Martin Svedin.

Förändringen dröjer

Skattebefrielsen för HVO var tänkt att upphöra den 1 maj. Detta i samband med att kvotplikten på biodrivmedel skulle införas. Nu skjuts införandet av kvotplikten på framtiden, eftersom regeringen inväntar ett statsstödsgodkännande från EU-kommissionen.

Kvotplikten innebär krav på viss inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel. I dessa låginblandade bränslen kommer även biodrivmedlen påföras energiskatt. Däremot ska skattebefrielsen kvarstå för höginblandade och rena biodrivmedel, som inte räknas som bensin eller dieselbränsle.

– Egendomligt nog räknas inte HVO som rent biodrivmedel. Jag tror att detta kan vara drivet av skatteintäkterna. Övergången till HVO är ju enkel, förutsatt fordonstillverkarnas medgivande, eftersom bränslets egenskaper är nära nog identiska med vanlig diesel. Det enda som avviker är densiteten, så det är bara att tanka och köra, säger Martin Svedin.

Nu hoppas Martin Svedin att regeringen tar sitt förnuft till fånga och inte motverkar användningen av ett väl fungerande miljöbränsle.

– Det finns ju ingen anledning att straffa ut HVO, medan andra bränslen med höginblandning av biodrivmedel behåller skattebefrielsen. Med 1,76 öre per liter i energiskatt blir HVO-bränslet inte ekonomiskt försvarbart, säger Martin Svedin.

– Sverige skulle bli ensamt i EU om en sådan hållning. Det vore besynnerligt, fastslår Martin Svedin, som investerat i en tankanläggning för HVO-bränslet och som planerat att använda cirka

1 000 kubikmeter per år av bränslet.

Gemensamma projekt

Svebol Logistics satsningar på fossilfritt visar på kraften av att åkerier är med och driver på utvecklingen för grönare transporter. Åkeriets inriktning ökar trycket på tillverkarna att kunna leverera fordon som är godkända för fossilfria bränslen. Samtidigt öppnas möjligheter för gemensamma projekt för test och utvärdering.

– Det finns ett stort intresse för nya drivmedel hos såväl Volvo som Scania. Nu gäller det att även politikerna hänger med. Annars bromsas utvecklingen i alla led, från fordonstillverkare och producenter av fossilfritt bränsle till infrastruktur och åkerier. Den största förloraren är naturligtvis miljön, understryker Martin Svedin.

Fungerat bra

Svebol Logistics började köra på HVO den 1 oktober 2013. Sedan dess har det runnit åtskilliga kubikmeter HVO genom bränslesystemen på åkeriets bilar.

– Bränslet har fungerat jättebra. Enda problemen har varit att tankmätarna på ett par fordon inte riktigt hängt med, som en följd av att HVO har något lägre densitet än vanlig diesel.

Martin Svedin uppskattar att HVO, till skillnad från exempelvis RME, inte kräver anpassningar.

– Motor, dieselvärmare, frysaggregat – allt fungerar perfekt, vilket gör omställningen väldigt enkel.

Christer Linden, säljare på Volvo Truck Center i Kungens Kurva, berättar att HVO-bränslet även testats av ett par åkerier i Göteborg. Även där har erfarenheterna varit positiva.

– Intresset för HVO och andra gröna bränslen har blivit väldigt stort, konstaterar Christer Liden, som delar Martin Svedins förhoppning om fortsatt skattebefrielse.

Ombyggnad pågår

Intresset har varit stort för Svebol Logistics test av en Volvo FES driven av komprimerad biogas i kombination med diesel.

Bilen har använts för transporter åt Lidl. Biogasen framställs av matavfall vid Eskilstuna Energi & Miljö. Projektet startade i maj 2010. Bilen var en av de första biogasbilarna att uppfylla Euro 5-kraven och har rullat 56 000 mil. Nu byggs testbilen om, så att den motsvarar biogasbilarna som varit i serieproduktion. Enligt planerna ska den åter att vara i trafik under våren.

Åkeriets tre bilar som tankar flytande naturgas har också fungerat bra, men den tekniken ställer särskilda krav på tankningen.

Christer Linden hoppas att politiker ger klara besked om vad som gäller för miljövänliga drivmedel.

– Det är viktigt såväl för oss som tillhandahåller bilarna som för åkerierna, säger Christer Linden.

Martin Svedin har beställt ett antal Euro 6-bilar och hoppas förstås att även dessa ska kunna tankas med HVO. Med Euro 6 följer att varje enskilt bränsle ska godkännas av tillverkarna samt klara utsläppskraven.

Köra grönt

Hos Martin Svedin märks ett påtagligt intresse för ny teknik och nya möjligheter. Han ger också uttryck för en smula otålighet. Han vill komma längre – nu!

– Vi kan inte vänta på att nästa nyhet lanseras, utan vill driva på och gärna själva vara en del av utvecklingen.

Christer Linden uppskattar denna draghjälp.

– Det ligger naturligtvis i vårt intresse att ta tillvara åkeriers intresse och att utveckla nya teknik i samarbete med branschens aktörer, tillägger han.

Den gröna inriktningen för Svebol Logistics är ett resultat av Martin Svedins drivkraft att utveckla verksamheter och tänka annorlunda i både marknad, teknik och logistik.

– Vi vill köra så grönt som möjligt och strävar efter att våra kunder ska känna en nytta av våra ansträngningar. Det gör oss också väl rustade att möta nya krav från exempelvis kommun, landsting och stat. Förhoppningsvis hjälper det också till att tvätta bort stämpeln av att alla transporter är av ondo.

Tempererade transporter

Alltsedan starten för nio år sedan har företaget varit inriktat på tempererade transporter. Fordon och släp är byggda för maximal flexibilitet. De har flyttbara väggar och ger möjligheter till flera temperaturzoner, från frystemperaturer till värme. Största kunderna är Lidl, Menigo Food Service och Dagab.

– Kraven på transporterna är stora. Det ser vi som positivt vi möter det med system som låter kunderna följa transporterna och bevaka temperaturerna, berättar Martin Svedin.

Fordonsflottan hålls rullande dygnet runt, hela året. Transporterna utgår från Rosersberg, Strängnäs och Jordbro. Utöver bilarna i Mälardalen har åkeriet två ekipage som utgår från Halmstad. Företaget har haft en kraftig tillväxt, utsågs till Gasell-företag 2012 och har dubblat omsättningen två år i rad.