Modellen som visades var en 3-däckad sikt med Dual Power vilket innebär att användaren har flexibiliteten i att ha en dieselmotor ombord men ges möjligheten att driva maskinen med extern elkälla från nätet eller från ett krossverk.

Siktlådans längd är av betydelse vid finsortering och 6000XT är designad primärt för att stå i linje med ett krossverk och producera finfraktioner. Siktlådan är en nyutvecklad variant på 4900 X 1200 mm och är uppdelad i två längdspända siktnät på varje däck.

Slaget i 6000XT är aggressivare än i konventionella finsiktar och påminner mer om det effektiva slaget i grovsikten 5000CT. Detta medför att kapaciteten i 6000XT är högre än i siktar av motsvarande storlek.

Vinkeln på siktlådan är hydrauliskt ställbar för optimal gradering av materialet.

En av de unika funktionerna är att sorteringsverket kan ändras mellan 2- eller 3-däckad sikt eftersom det nedersta siktdäcket enkelt bultas på eller av. Detta innebär att kunder som investerat i ett 2-däckat verk inte behöver investera i ett helt nytt verk om behovet att få ut en fjärde fraktion skulle uppstå, de behöver bara komplettera med det understa däcket och en extra vingtransportör.