Maskinen kundanpassas med olika typer av redskapsfästen för att kunna passa till alla sorters lastbärare. Växling mellan transport och arbetsläge på maskinen sker mekaniskt. I arbetsläge skyddas maskinen, redskapet och bäraren av en påkörningssäkring med ackumulatortank.

Arbetshydrauliken kräver endast 25 liter för att köra de olika redskapen och kräver en tryck-, retur- och läckledning. Motvikter är monterade för att balansera upp maskinen och redskapet under arbete. Räckvidden är ca 1,8 m från bärarens centrum.

Mekanisk klippvinkeljustering är standard och kan utrustas extra med hydraulisk klippvinkeljustering.