Att basa för 190 småföretagare som sysselsätter 650 chaufförer kräver sin man. Många viljor styr.

Första affären, signerad Heidenberg, var köpet av återvinningsföretaget Roger Altenstam – delar av det.

– Vi köpte ut allt utom hans skrotverksamhet. Det har gått fantastiskt bra. Vi fick med oss kompetent personal. De som sorterar, andra som hanterar fordonen och medarbetare som säljer de här transporterna, säger han.

I köpet ingick också hårdvara som containrar.

– Akkafrakt tillfördes ett stort kunnande som skapat en hel del affärer. Det gav oss plattformen, entrébiljetten till att ta hand om och återvinna avfall.

Stort kliv

Nästa steg var förvärvet av en fastighet, före detta Siporexfabriken i Dalby.

– Den är stor, 380 000 kvadrat, varav 55 under tak. Dit drar vi nu alla våra egna containrar och sorterar med den kunskap vi fått. Det var ett stort steg att själva ta hand om sorteringen.

Tidigare kördes avfallet till det kommunala bolaget Sysav.

– Akkafrakt var fram till dess det eda återvinningsföretaget utan egen sortering. Det var en stor konkurrensnackdel. Det känns bättre att nu kunna kontrollera hela affären och säkra våra delägares framtida transporter, säger Heidenberg.

Innehållet med byggavfall välts ut på plattan. Trä, plast och metall sorteras var för sig.

Laslo Farago:

– Det finns två delar i detta. Där görs en första sortering. Det som hamnar i blandavfall måste separeras av oss i Dalby. Vi har kontroll över hela processen genom att vi styr hämtning och lämning eller om det går vidare till förbränning. Det är primärt.

Lars Heidenberg fyller i med att den här delen av Akkafrakt genererar transporter.

– Det är det våra delägare vill ha. Verksamheten är lönsam men vad det ger i pengar kan jag inte säga.

Rikstäckande

Akkafrakt ingår numera i nätverket Onroad, ett av de största i Sverige för inrikestrafik över hela landet, kopplade till 42 hubbar och terminaler och tio åkerier, mest lastbilscentraler. Delägandet medför också internationella transporter.

– Onroad har en transportapparat och bokningsplattform som gör det enkelt att samarbeta. Vi är världsmästare i Skåne, där vi besöker varje ort varje dag. Nu har vi fått likasinnade i Göteborg, Stockholm, Örebro och Dalarna exempelvis. Tillsammans är vi starkare än om var och en varit ensam, säger Farago.

Lars Heidenberg säger att nätverket ger affärer och volymer som Akkafrakt letat efter.

Laslo:

– Kravet på samarbetet, att tänka i större tårtbitar, kommer från marknaden. Klarar vi inte det, så är vi inte med. Nu måste vi rent operativt klara av Bohuslän, Småland, Halland och en del till – minst halva Sverige. Vi ska ha en produktionsapparat som är identisk.

Ojämnt godsflöde

Att arbeta upp volymer och linjerna tar tid.

– Den saken vi jobbar med nu. Norrgående flöde är mycket högre än flödet i riktning mot Skåne. Om vi kör fyra pallar till Stockholm, så har vi, i bästa fall två pallar med oss hem. De balanserna måste vi jobba med.

Att sälja mer från Stockholm är enda sättet att hitta de volymer som finns, att sälja mer frakter.

– Samarbetet mellan delägarna flyter klockrent. IT-verktyget där kunden kan följa allt från lastning till leveransav en pall fungerar. Distributionen från terminal flyter på. Nu gäller det att få in ett par stora affärer för att nå en brytpunkt för lönsamhet.

Affärerna görs av varje delägare och det finns alltid en huvudman mot kund.

– Med Onroad kan vi lätt serva hela Sverige, till och med Danmark i viss mån. Det finns en tanke att samarbeta för att hantera Europatrafiken. Pryo ett är att vara rikstäckande i Sverige.