Alla sådana ärenden ska hamna på hans bord på åklagarkammaren i Östersund.

– Sedan tidigare har åklagarmyndigheten sin trafikanläggning här och i Karlskrona. Jag kommer att ha en rotel, som det heter, på båda ställena.

Mikael har ett nationellt ansvar. Han kommer att ha en dubbelroll. Bäckström ska leda förundersökningarna och ansvara för lagföring, det vill säga besluta om vilka ärenden som ska gå till domstol.

– Jag kommer att arbeta som vilken åklagare som helst men kommer att ha ett samlat grepp

Tanken är att i större utsträckning Sverige ska kunna använda sig av företagsbot, så att åkerierna kommer att ställas till svars.

– Nu sker det generellt i liten omfattning. Traditionellt har föraren, den som kört fordonet, rapporterats. Arbetsgivaren, som står bakom transporten och kanske varit ansvarig för fuskutrustningen, har klarat sig ganska helskinnad.

Företagen har oftast gått fria.

– Det är fel eftersom föraren i många fall har utnyttjats och inte kunnat påverka förutsättningarna för att det ska gå rätt till, säger Bäckström.

Effektivare

Ett annat syfte är att samla kompetensen.

– Detta är ett ganska komplicerat område med svårtolkade bestämmelser. Det kan vara svårt för den åklagare som har något enskilt ärende per år. Med koncentrerad handläggningar bör rutin och erfarenhet öka.

Med en bättre helhetssyn blir det också enklare att se vilka förändringar som kan göras för att öka effektiviteten.

– Med ett helhetsgrepp kan vi bli bättre och följa upp hur det går med ärendena.

Att ett utländskt företag dömts till företagsbot är närmast unikt. Mikael:

– Jag har inte hört talas om något annat än det rumänska åkeri som nu Hovrätten för nedre Norrland utdömt 150 000 i företagsbot för. Det är mer tungrott eftersom det kräver kontakter med myndigheter utanför våra gränser. Men jag känner att vi inte bara kan lägga oss platt till marken och ge upp. Tvärtom, det är mycket bland dessa företag vi har problemen.

Finns att köpa

Fler pågående ärenden finns ute i landet.

– Ryktesvägen har jag hört att fusket är vanligt och att utrustningen går att köpa. Om det stämmer har jag ingen klar uppfattning om än.

En flaskhals kan vara att polisen måste ha kompetens och vara ute på vägarna så att fusket upptäcks.

– Vi får se om polisen lyckas bibehålla sina arbetsmetoder för att hålla sig uppdaterade och komma ikapp teknikutvecklingen. Där pågår ett arbete.

Stockholm och Västra Götaland kommer igång en månad senare.

– Sedan kör vi i full drift fram till nästa sommar då projektet ska utvärderas. Då får vi se var vi landar, avslutar Mikael Bäckström