Bilprovningens rapport placerar, precis som den tyska motsvarigheten TÜV, Man i topp när det gäller minst antal anmärkningar vid den årliga besiktningen. Under 2013 klarade 63 procent av Man lastbilarna, tack vare sin erkänt höga produktkvalitet, den årliga besiktningen utan anmärkning vilket är 10 procent bättre än den tillverkare som var sämst.

Enligt Bilprovningen så är det fortfarande brister i bromssystemet som är vanligaste orsaken till anmärkning. Bilprovningens VD, Benny Örnerfors menar att fordonens underhåll är avgörande för besiktningsresultat och fordonens trafiksäkerhet.

För att minska antalet anmärkningar vid den årliga kontrollbesiktningen krävs ett planerat underhåll.

I dag väljer de flesta lastbilsägare som investerar i en ny Man lastbil att också investera i ett service- alternativt service- och reparationsavtal. Detta genom att satsa på ett professionellt underhåll undviks många oplanerade och kostsamma driftsstopp.