Släpis, som ägs av tyska BPW, har utsett Malte Månson till en av sina större partners i Sverige. BPW är en marknadsledande aktör av premiumaxlar med en årsvolym på drygt en halv miljon axlar.

”Nu får vi ännu större möjligheter att visa kunderna vår kvalitet, servicenivå och tillgänglighet via våra 16 anläggningar i mellersta och södra Sverige”, säger Staffan Lindewald, CEO för Malte Månson.

Under första kvartalet 2022 ska alla verkstäder inom Malte Månson stå startklara.

”Tiden fram till dess handlar om att snabbt och effektivt utbilda medarbetare samt att trimma in verktyg, lager och övrig utrustning för att möta de krav Släpis och BPW Aftermarket Group ställer på oss”.

Som grossist lanserade Släpis under 2012 en satsning på ett nätverk som i dag omfattar 72 verkstäder i Sverige. Malte Månson kommer tillsammans med Volvo och Scania utgöra den största delen av nätverket.