Det var närmast en slump som gjorde att Michael Haddleton fick nys om att det fanns en D10T som sökte ny ägare. På ett event träffade Michael en person som jobbade med att avyttra maskiner efter gruvbolaget Northlands konkurs.

– Halvt på skoj blev jag tillfrågad om vi var intresserade av att köpa lite maskiner, säger Michael, som sitter i ledningen för ABT Bolagen AB.

När D10:an nämndes spetsade Michael öronen. Maskinen stämde förvisso inte in i ABT Bolagens strategi, men att ha tillgång till en sådan resurs var klart intressant. Lägg därtill att Michael är en sann bandschaktarfantast och att det finns flera sådana i hans bekantskapskrets. Budgivningen var i full gång, så det var bråttom att skrida till handling.

Fint skick

– Vi tog flyget till Pajala och möttes av en härlig syn. Det framgick tydligt att maskinen var i väldigt fint skick. Glädjande nog vann vi budgivningen och startade därefter DXT Entreprenad AB som ett renodlat bandschaktarbolag.

D10:an är av årsmodell 2013. Timmätaren stod på 6 000, men tre fjärdedelar av tiden hade maskinen mest stått på tomgång och agerat värmestuga. Från Pajala gick till Pon Equipments verkstad i Upplands Väsby för en allmän uppfräschning. På Svenska Maskinmässan i juni gjorde D10:an ett offentligt framträdande i Pons monter. Kort därefter gick den ut på sitt första uppdrag.

Omfattande terrassering

När Åkeri & Transport gästar D10:an är den på uppdrag vid Rotebrokrossen i Bredden, norr om Stockholm. Här har den rivit berg och planerat ut grövre massor. Nu används den för att blada ut ett 50 centimeters tjockt lager av sand på en yta av 100 000 kvadratmeter. Arbetet görs inför mottagandet av sju miljoner ton tunnelberg från Förbifart Stockholm. För att få kontroll på avrinningen och skydda grundvattnet kommer sandbädden att tätas genom iblandning av bentonit, ombesörjt av ett danskt företag.

Lättkörd och komfortabel

Maskinisten Jim Bené tycker att bandschaktaren, trots sin storlek, är en smidig maskin.

– Hon är lättkörd och bjuder riktigt bra komfort. Och så är hon väldigt stark. Det gäller att köra med förnuft.

Den omsorgen gäller både maskinen och maskinist, för det kan bli en skakig upplevelse om kraften inte tyglas.

Jim har haft goda möjligheter att pröva bandschaktarens riv i både berg och betong.

– På rivjobb är hennes tyngd och kraft en enorm tillgång och i vissa fall en direkt förutsättning.

Återkommande använder Jim orden ”hon” och ”henne” när han talar om D10:an.

– Ja, så är det absolut, skrattar han.

Uppskattat inhopp

Alldeles vanliga vardagar är Jim arbetsledare på NCC. Att få rycka in som maskinist på D10:an har hann inget emot. Tvärtom. I detta uppdrag handlar det dessutom om en schaktning åt just NCC.

– Det är fantastiskt kul, säger Jim, som började köra bandschaktare i Forsmark 1975, följt av flera andra större projekt.

Jim har även spakat grävmaskiner, hjullastare och motorschaktvagnar. Han har även varit instruktör och produktionsansvarig i flera utländska projekt. Av Cat-märkta bandschaktare har Jim tidigare kört både D6, D7, D8 och D9. Därför sitter det extra fint att nu få köra en D10.

Jim vet av egen erfarenhet att en del jobb är som klippt och skurna för en bandschaktare i den här storleksklassen.

– En del ryggar kanske för timkostnaden, men det gäller att se till vad som blir gjort. Det är också viktigt att maskinen ges rätt förutsättningar för det kräver en hög kapacitet i transporter för att lastbilar och dumprar ska leverera massor i tillräcklig mängd, resonerar Jim.

I en del uppdrag är beroendet av andra inte lika stort, exempelvis om bandschaktaren utför en terrassering med massor som bladas fram på plats.

Hög produktivitet

Motorn är en lastavkännande 27-liters V12:a som ger mellan 600 och 722 hästkrafter. Dieseltanken sväljer hela 1 200 liter.

– Bränsleförbrukningen avgörs helt av hur tuff körning det är. Kör jag riktigt hårt vill hon ha 100 liter i timmen. I den här typen av uppdrag räcker det med hälften.

Förbrukningen ska förstås ses i perspektiv av vad som blir uträttat, för maskinen bjuder kapacitet av stora mått. Hur mycket som kan bladas åt gången beror på vad det är för material, men bladet är byggt för 18,5 kubikmeter så blir det snabbt resultat.

Jim bedömer att den dagliga skötseln av maskinen, utöver tankning, tar ungefär en halvtimme. Det handlar främst om att smörja och att kolla oljan.

D10:an är bland annat utrustad med AutoCarry – ett system som automatiskt tiltar tillbaka bladet och lyfter det något när det är dags att blada ut massorna. Den är även försedd med maskinstyrning. Auto-Stop underlättar vid paus, eftersom systemet låter motorn gå ner i varv och temperatur, innan den stängs av automatiskt.

Byggd för tuffa miljöer

Maskinen är i grunden byggd för de tuffa miljöer som bandschaktare ofta arbetar i. Den har fullfiltrerad luftrenare, reverserande kylfläkt och övertrycksfiltrering i hytten. Ventilationen kan även förses med HEPA-filter för körning i särskilt utsatta miljöer. Vidare är bandschaktaren utrustad med Fast Fill System. Det minskar radikalt tidsåtgången vid tankning, förutsätt att det finns tillgång till en tankbil som kan fylla bränslet med övertryck.

Smart anpassning

Från start var maskinen för hög för att klara vanliga vägnätets krav på maximalt 4,50 meters höjd. Det var främst ROPS-bågen som ställde till det.

– För att underlätta transport så lät vi en duktig smed bygga om bågens infästning. Nu lossar vi tolv bultar och fäller sedan enkelt bågen med hydraulik. Det fungerar riktigt bra. Vid transport tar vi även bort regnskydden på avgasrören. På så sätt kommer vi ner till 4,35 meters höjd. Det blir inte mycket kvar när maskinen väl är på trailer, men det räcker till, berättar Peter Hedendahl, som är helnöjd med denna anpassning.

Peter kör normalt en D8T. Han gläds åt att nu vara delägare till en maskin som är två storlekar större.

– D10:an är ett utmärkt komplement och den är fantastisk att köra, tycker han.

Sällsynt maskin

Sören Karlsson, säljare på Pon Equipment, berättar att det i dagsläget finns två D10:or i entreprenadverksamhet i Sverige. Den som inte ägs av DXT finns i Göteborg. Gemensamt för båda är att de först tjänstgjort på Northland i Pajala.

– Det ser ut att bli ett ökat antal stora schakter i framtiden. Utifrån det kommer vi säkert att få se fler riktigt stora bandschaktare. En viktig utmaning är att de får en jämn och tillräckligt hög beläggningsgrad över tid. Det gäller också att hitta bra maskinister, konstaterar Sören.

Storleksmässigt är det stora hopp mellan varje modell av Cats större bandschaktare. Utrustade för svenska förhållanden ligger D8 på cirka 40 ton, D9 på 52 ton, D10 på 72 ton och D11 – störst av dem alla – på 100 ton.

Fyra entusiaster

I bolagsstyrelsen för DXT sitter en kvartett maskinentusiaster, som representerar de fyra ägarföretagen. Michael Haddleton från ABT Bolagen AB är styrelseordförande, Anders Boman från Arema Rental AB är ekonomiansvarig, Magnus Persson från VSM Entreprenad AB är affärs- och marknadsansvarig och Peter Hedendahl på Peter Hedendahl Entreprenad AB ansvarar för drift och personal. De var alla bekanta med varandra sedan tidigare och det är ingen överdrift att just bandschaktare ligger dem extra varmt om hjärtat.

Företagsnamnet DXT är en omskrivning av D10T, så bolagets första maskin lär bli ihågkommen. Nyligen har maskinparken utökats med ännu en bandschaktare – en splitt ny Cat D6N.

– Det lär inte stanna vid två maskiner, men vi håller oss till bandschaktare, försäkrar Michael.

 

Fakta Cat D10T

Vikt: 72 ton

Längd: 9,2 meter

Bladets bredd: 5,5 meter

Bladkapacitet: 18,5 kubikmeter

Motor: C27-motor, 27 liter, V12, lastavkännande 600-722 hästkrafter.

Bränsletank: 1 200 liter