Hållbarhetsforskaren Henrik Ny vid Blekinge Tekniska Högskola har släppt en oberoende rapport kring hur framtida snabba landtransporter skulle kunna bidra till ett hållbart samhälle. I rapporten uppmanas Sveriges transportpolitiker att inleda en oberoende snabbutredning som jämför olika framtidsscenarier för snabba landtransporter. Enligt honom kan magnettåg vara det som ger bäst kundnytta, är bäst för samhällsekonomin och ger minst miljöpåverkan. Dessutom skulle detta kunna ge en exportmöjlighet för Sverige.

Rapporten lyfter fram tre huvudalternativ, scenarier, för framtidens snabba landtransporter:

1. Uppgradera befintligt system.
Detta kan tillföra vissa marginella fördelar men riskerar att inte möta vare sig privatpersoners eller industrins transportbehov. Det riskerar även att öka samhällskostnaderna och att kräva kraftfulla styrmedel och tvingande regler för att kunna skydda miljön.

2. Bygg nytt höghastighetstågssystem.
Detta skulle sannolikt kunna bli bättre för privatpersoners och industrins transportbehov och för samhällsekonomin men det skulle också ha en kännbar miljöpåverkan.

3. Bygg ett nytt järnvägssystem med magnettåg.

Detta skulle kunna ha den bästa potentialen att möta privatpersoners och industrins transportbehov och samtidigt bli bäst för samhällsekonomin med minst miljöpåverkan.
– Det är viktigt att vi tittar tillräckligt brett så vi får med effekterna för hela transportsektorn och samhället i stort. Då ser jag att magnettåg verkar vara den bästa lösningen. Det är detta jag menar bör utredas seriöst, anser Henrik Ny.

Han fortsätter:
– Om vår rapports slutsatser kunde bekräftas av en snabbutredning och om politiker och andra högre beslutsfattare kunde agera därefter så kunde Sverige bli först i Europa med att bygga den nya genombrottsteknologin magnettåg. Detta skulle kunna hjälpa Sverige att nå sitt mål om att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och samtidigt ge framtida exportmöjligheter genom att bli ett starkt alternativ för magnettågskunnande.