Genom att använda ett fordon med högre tonnage vid transport av containers mellan Höganäs industriområde och Helsingborgs Hamn beräknas bränsleförbrukningen minska med upp till 35 procent per transporterad container. Ekipaget, som har tagits fram tillsammans med Parator Industri i Bollnäs, bygger på en Volvo FH16 dragbil som kan hantera två lastade containers i jämförelse med dagens lösning där lastbilen endast kan hantera en.

Lyft axel tillbaka

Syftet med projektet är att visa på möjligheterna att effektivisera containertransporter i stadsnära och urbana miljöer.

– Projektet är extra intressant eftersom vi använder den urkopplingsbara och lyftbara tandemaxel med drivning som går att beställa direkt från fabrik. Vi kan lyfta en axel på både dragbil, link och semitrailer. Därmed minskas rullmotståndet och bränsleförbrukningen ytterligare på halva körsträckan, då bilen kör tom tillbaka, säger Lennart Cider, projektledare på Volvo Lastvagnar.

Lösningen med 74-tonsekipage kommer även att få en positiv effekt och genomslag när det gäller att minska andelen tung trafik på vägnätet mellan Höganäs och Helsingborg.

Fullt utbyggt uppskattar Höganäs AB att det går att halvera andelen tung trafik för export av containers. De tunga transporterna belastar väg 111 samt centralorterna Höganäs och Helsingborg.

Klimat och säkerhet

– Med hjälp av utvärdering av statistik och erfarenheter från det tilltänkta försöksfordonet är vi övertygade att den ökade kunskapen på berört område kommer att leda till att vi kan använda liknande lösningar för samtliga transporter av containers från Höganäs, säger Johan Walther.

Genom att ha två containers per transport effektiviseras även hanteringen i hamnen genom färre fordonsrörelser och en effektivare hantering av godset.

– Vi på GDL är väldigt glada och stolta över att vi, i samarbete med Höganäs och Volvo Lastvagnar, har fått möjlighet att använda ett HCT-ekipage. Detta projekt går helt i linje med vår nya vision – att skapa hållbara kundunika lösningar, säger Henrik Holm, VD för GDL Transport AB.

En rad studier och demonstrationsprojekt med tyngre fordon har genomförts av Volvo med gott resultat.

– Att lasta mer gods vid varje körning gör lastbilstransporterna effektivare, ger minskade utsläpp samt färre tunga fordon på vägarna. Detta med bibehållen trafiksäkerhet, avslutar Lennart Cider.