Martin Lundtest tillträder sin tjänst som VD och koncernchef för Volvo i oktober 2015. Fram till dess är koncernens finanschef Jan Gurander tillförordnad VD och koncernchef.

Gott betyg

Nuvarande chefen, Olof Persson fick i princip lämna in nyckelbrickan samma dag som beskedet offentliggjordes. Carl-Henric Svanberg, AB Volvos styrelseordförande säger att det nu är dags att bygga vidare på de fina produkterna som Olof Persson varit med att ta fram.

-Nu är det dags för en ny fas med större tillväxt och ökande lönsamhet. Det ska vi nå genom att bygga vidare på våra ledande varumärken, starka tillgångar, samt engagerade och duktiga medarbetare världen över.

Just reaktionerna bland medarbetarna noterades av alla nyhetsredaktioner när det överraskande beslutet offentliggjordes. Det sades ha tagits emot med större glädje i Göteborg än i Södertälje – vilket naturligtvis är ett gott betyg åt Martin Lundstedt.

Delikat uppgift

Han har en gedigen bakgrund inom branschen och Åkeri & Transport har träffade honom personligen i såväl Brasilien där han varit ansvarig, liksom i franska Anger där han också varit VD. Han har trots att han endast är 47 år gammal hela 25 års erfarenhet från i stort sett alla avdelningar inom lastbilsindustrin.

Det råder ingen tvekan om att Martin Lundstedt hade en delikat uppgift att efterträda den hyllade företagschefen Stig Östling i september 2012.

Han har klarat balansgången mellan de svenska intressena i tillverkaren och de tyska ägarna och styrt fabriken på ett uppskattat vis.

Scania har god lönsamhet per levererad enhet och företags skötsel och organisation är ofta kommenterad på ett otroligt positivt vis. Till och med Volvo Lastvagnar har uttryckligen beskrivit Scanias ekonomiska framgångar med en viss avund.

Och visst är det så att det är just dessa egenskaper som Carl-Henric Svanberg och styrelsen sneglar på.

Karenstid

Eftersom Martin Lundstedt går till en konkurrent innebär det att han även gjort sin sista arbetsdag på Södertäljeföretaget. Det innebär också att han uppbär lön från Scania i sex månader, vilket är en vedertagen ”karenstid” innan han kan ta plats på sin nya post i Göteborg.

Många hyllar idag Martin Lundstedts ledarstil, som är mycket öppen och med en stor portion humor, vilket inte präglat Olof Perssons egenskaper. Men även Olof Persson får mycket beröm för omdaningen av hela modellfloran hos Volvo, förstärkningar av det egna kapitalet genom strategiska försäljningar, samt organisations- och kostnadseffektiviseringar.

Bra utveckling

Det intressanta är att tillkännagivandet innebar att Volvo tvingades släppa sin första kvartalsrapport för året två dagar tidigare än det var tänkt – och det visar på en mycket god utveckling. Omsättningen visade 74,8 miljarder och rörelseresultatet drygt 7 miljarder, jämfört med förväntade resultatet 5,1 miljarder.

En av Martin Lundstedts första åtgärder i oktober är att åter titta på de gamla jaktmarkerna i Brasilien. Där går det mindre bra för Volvo och den totala marknaden för tunga lastbilar i år sänks från 75 000 enheter till 55 000.

När Olof Persson tillträdde som chef för Volvo uttalade han ett mål att höja rörelsemarginalen med hela tre procentenheter från dåvarande 8,7 procent. Marginalen har istället fallit bakåt och aktien har gått sämre än börsindex.