Uppfinningen lanseras nu av AdBlue-distributören Arom-dekor kemi AB, och Sverige blir först med att lansera produkten som löser problemet med trasiga lastbilskatalysatorer.

– En lastbilskatalysator kostar ca 60 000 kronor så det är en billig lösning att tillsätta en liten skvätt av ämnet för att slippa dyra reparationskostnader. Ämnet behöver bara tillsättas med 0,1 procent till AdBlue för att reducera risken för klumpar, säger Sara Sebelius, uppfinnare och delägare i ProppaBort AB.

På grund av lagkrav är alla nyare tunga dieseldrivna fordon försedda med ett system för avgasrening. Det vanligaste är en SCR-katalysator (Selective Catalytic Reduction). En urealösning (AdBlue) tankas och sprutas in före katalysatorn. Urean omvandlas till ammoniak som i sin tur förvandlar de giftiga kväveoxiderna, NOx, i avgaserna till vanlig kvävgas.

Problemet är att urea inte enbart omvandlas till ammoniak. En mängd svårlösliga biprodukter kan också bildas. Biprodukterna bildar klumpar som sätter igen avgassystemet. Förutom att avgaserna inte renas som de ska, kan klumparna som bildats slitas loss av de höga avgashastigheterna och slå sönder katalysatorn.

Den nya uppfinningen, tillsatsmedlet ProppaBort, gör att urea omvandlas till enbart ammoniak.

– Biprodukter och klumpbildning kan därigenom undvikas.