Möjligheten att köra alla dygnets timmar ingår som en del i det nystartade projektet Off peak. I projektet deltar Stockholms stad, Lidl, Svebol Logistics, Volvo Lastvagnar och KTH. Förutom att öka framkomligheten på vägarna syftar projektet till att minska miljöpåverkan. Även i detta sammanhang gör elhybriden en utmärkt insats eftersom den tankas med HVO-diesel framställd av slakteriavfall.

Andra förväntade resultat är att leverera mer gods på kortare tid, förbättra arbetsmiljön för föraren och att öka fordonsutnyttjandet. Projektet kommer att utvärderas kontinuerligt vad gäller buller, arbetsmiljö och transporteffektivitet. Ett första resultat kommer efter sommaren 2014.

Enkel omkoppling

Med en knapptryckning väljer föraren om lastbilen ska köras på HVO-diesel eller el. Med eldrift blir förstås ljudnivån minimal. Men för att köra på nätterna är det inte bara motorljudet som behöver elimineras. Även urlastning behöver ske så tyst som möjligt. Därför är skåpets väggar, tak och golv konstruerade för att låta så lite som möjligt. En armerad rullgardin (Ecogate) i bakre änden av lastskåpet kan snabbt fällas upp och ned, dels för att förhindra stölder, dels för att hålla kvar kylan. Även utrustningen för lastning och lossning är specialanpassad för att hålla ljudnivån så låg som möjligt.

– Laddningen sker genom att återvinna energin vid inbromsningar, för att sedan användas vid acceleration och då bilen ska köras på ren eldrift, förklarar Christina Eriksson, Volvo Lastvagnar.

Invigdes 2 juni

Off peak-projektet invigdes den 2 juni av Ulla Hamilton, trafikborgarråd Stockholm stad. Redan dagen därpå rullade de nattliga leveranserna.

– Stockholms stad har passerat 900 000 invånare och vi blir bara fler. Tyvärr går det inte att bredda gatorna, så vi måste använda befintlig infrastruktur bättre. Då gäller det att även se till leveranstrafiken. Det är cirka 10 000 tunga fordon varje dag som levererar i Stockholms innerstad, berättade Ulla Hamilton.

En av flera åtgärder

Nattförbudet innebär att fler fordon måste samsas om utrymmet i staden dagtid, inklusive rusningstid. Stockholms stad har olika regler för godkännande av dispens från nattförbudet. Generellt beviljas dispens endast om fordonet behöver transportera odelbart gods. Off peak-lastbilen har alltså fått dispens trots att den distribuerar delbart gods.

Projektet pågår till juni 2016 och ingår som ett av nio åtgärdsområden i stadens förslag för bättre leveranstrafik. Motsvarande projekt har genomförts i London och New York och från dessa hämtas både kunskaper och erfarenheter.

Stolt föregångare

Lidl Sverige har under lång tid arbetat för att öka andelen transporter som går på förnyelsebart bränsle och idag är den andelen 20 procent.

– Vi är mycket stolta över att vara det första företaget som får chansen att leverera varor med elhybrid på natten i Stockholms city. Det passar väl in i vår strävan att minska våra koldioxidutsläpp och det förbättrar servicen gentemot våra kunder att alla varor finns på plats på morgonen när butiken öppnar, säger Katarina Rosenqvist, hållbarhetsansvarig på Lidl Sverige.

Optimerar användningen

Martin Svedin på Svebol Logistics är mycket positiv till att åkeriet ges möjlighet att delta i projektet. Åkeriet är redan i framkant vad gäller användning av biobaserade bränslen. Gröna och därtill tysta transporter ligger därför väl i linje med företagets inriktning.

– Om vi får möjligheter att använda fler av dygnets timmar så kan vi optimera användningen av våra fordon, säger Martin, glad över åkeriets första elhybrid.