Allt medan stanken från ohämtade sopor i Stockholm, sakta skiftar mot den sedvanliga läckrare doften i storstaden – nämligen diesel och avgaser, avgörs förbränningsmotorns framtid innanför lykta dörrar i Stuttgart.

Det är den tyska bilindustrin som står inför skranket och domen kan få långtgående konsekvenser för först och främst bilindustrin i Stuttgart, vilket innebär bilindustrin i hela Tyskland, vilket i sin tur innebär bilindustrin i hela världen.

Vi har i denna utgåva av Åkeri & Transport testkört den nya effektivare och mycket konkurrenskraftiga elbilen Renault Kangoo Z.E. Den tar sig avsevärda sträckor per full laddning.

Den är visserligen en minsting bland transportbilar, men mer kommer, var så säkra på det. Jag har även provkört en större hybridlastbil från Scania mitt i Borås centrum och utvecklingen har tagit ordentlig fart.

Det är numera lika vanligt att svenska politiker utkämpar en verbal tävling i vem som kan utlova flest nya poliser, som det är bland fordonstillverkarna att utlova nya elfordonslösningar.

Det är säkert många som ställer sig tveksamma till att en fullständig övergång kan ske inom överskådlig framtid – bland de tyngre fordonen, men verkligheten överträffar allt oftare dikten, och därmed är osvuret allra bäst.

Exakt samtidigt diskuteras förbud mot dieseldrift i allt fler storstäder runt om i världen, bland annat sopkaosets Stockholm.

Fram till dessa tekniska landvinningar finns under var mans och kvinnas gasfot, fortsätter en konsekvent och målmedveten utveckling av förbränningsmotorn. Vi har idag en situation där fordonstillverkarnas egen utveckling och tidsplan styrs av marknadsmässiga faktorer, snarare än myndigheternas tuffare lagkrav.

Och det är verkligen en bra utveckling.

Lika exemplarisk är inte utvecklingen inom Transportstyrelsen. Där faller den ena schackpjäsen efter den andra – och har vi möjligtvis inte haft det på känn, alla vi som förgäves försökt trixa oss fram till myndigheten mellan olika knapptryckningar, fyrkanter och tresiffriga platser i köer.

Ny infrastrukturminister blir Tomas Eneroth – och kanske är det dags att vi får samma utveckling, som när det gäller utsläppen, att verkligheten springer ifrån de putslustiga ”taktiska besluten”.

Det är med andra ord hög tid att släppa det politiska spelet och istället börja agera.