Vad tänker genomsnittssvensken på om jag plötsligt, bara så där utan förvarning, säger ordet ”galenskaparna”?

Roy och Roger och ”Det ska va gött å leva”? Nej, fel svar.

Magdalena Andersson och Karolina Skoog och ”Det ska va gött å betala skatt”? Ja, rätt svar.

Visst är det bra att vi gemensamt försöker minska vårt fossilberoende genom att locka med tydliga tjoho-signaler i fordonsskatteförslagen. Visst är det helt rätt att sätta upp ett tufft mål när det gäller klimatsatsningar.

Men jag är helt övertygad om att deras taktik med en grovkalibrig skattepiska vinande runt ändalykten på oss svenskar är helt fel väg att gå. Det är galenskaper i dess sämsta betydelse.

Bättre vore att stimulera utveckling med en och annan morot, med stimulans istället för bestraffning. När Karolina Skoog babblar på om att det nya bonus-malus-systemet inte kommer att kosta skattebetalarna något alls, har hon ansiktet farligt nära nattmössan.

Det är visst så att befintliga fordon får kraftiga skattehöjningar. Visserligen differentierade, men lika fullt utgår skattehöjningar. Resultatet av hennes förslag blir något sorts omvänt Robin Hoodskt, det är nämligen företagen som har alla möjligheter att köpa in en flotta av supermiljöbilar och därmed kunna tillgodogöra sig bonusen.

De med redan blomstrande verksamhet.

Samtidigt får de vanliga genomsnittsvenskarna, de som svarade fel på fråga ett alldeles i början av den här texten, ingen hjälp att försöka köpa nya, snålare och renare bilar. De kanske gör det ändå, tack för det, men det är inte tack vare regeringens politik, och det är definitivt inte tack vare Roy och Roger, förlåt Magdalena och Karolina.

När det gäller finansminstern så står hon bakom den nyligen presenterade så kallade ”vårbudgeten”. Precis som när det gäller bonussystemet på fordon så är syftet bra, men tillvägagångssättet fel.

Det kan alltid diskuteras olika omflyttningar av gods från ett transportslag till ett annat. Men vi får inte glömma att en minskning av växthusgaser kan åstadkommas på smartare väg än förbud, regler, skatter, hot, böter och sanktioner.

Genom att satsa på förbättringar inom väl valda områden kan branschen istället utmanas att nå samma resultat. Vi vill ju alla hjälpa till, eller hur.

En satsning på polisresurser och målade blåljusbilar ute i trafiken, är inte bara bra för att jaga mopedister som bytt munstycken – det gynnar även hela den seriösa åkerinäringen när aktörer som spelar falskt, plockas bort.

Samma sak med satsningar på infrastrukturen, på våra landsvägar. Det skulle skapa en bättre miljö för alla. Och en större säkerhet på köpet.

Bind ihop vårt avlånga land med ett vägnät värt namnet, komplettera med järnvägar. Inte bara utmed stambanan, utan även regionalt.

Satsa på hamnarna. Oerhört viktigt i ett avlångt land som detta, och med så utsträckt kust.

Samordna sedan de olika transportslagen. Stimulera rätt transport, för rätt uppdrag – istället för tvärtom.

Slutligen, stimulera nya drivmedel. Nya hållbara och förnybara drivmedel. I Stockholm, i Sverige och i Europa.

I annat fall är det stor risk att duon Magdalena och Karolina inte kan återanvändas ytterligare en mandatperiod.