Det handlar om några centimeter på bredden, några meter på längden och några ton på flaket.

Det handlar om möjligheter till en väsentligt förbättrad utsläppssituation – och det handlar om konkurrenskraft och möjlighet till överlevnad och expansion på svensk landsbygd.

När Sveriges Åkeriföretag driver kravet på längre fordonskombinationer på våra vägar så ligger det betydligt mer i potten än bara de faktiska måtten.

Det är en diskussion som helt enkelt måste breddas, både bokstavligt och bildligt.

Det handlar, precis som vi framfört på denna plats otaliga gånger tidigare, om att försöka förändra attityderna. Den som stirrar rakt fram med skygglapparna tätt fästa intill kinderna, måste förmås inse att det finns annat i världen än kollektiva färdmedel.

För att nå framåt mot fossilfrihet krävs samarbete mellan olika transportslag. Som exempel kan nämnas den näst intill lavinartade ökningen av småtransport, som följd av e-handeln.

Å andra sidan ökar även behovet av långsamma miljöriktiga rälsbundna transporter via järnvägar. I en framtid kommer med all sannolikhet en ökad flexibilitet att avkrävas branschen.

Det kommer att krävas snabba transporter av gods och långsamma transporter. Det kommer att krävas små fordon, mellanstora fordon, stora fordon och riktigt jättestora fordon. På landsväg, på sjön, på räls och i luften.

För att nå bästa och snabbast resultat gäller det även att bejaka och understödja tillverkarnas arbete med att ta fram alternativa drivmedel, samt olika hydridlösningar.

Båda de svenska tillverkarna kommer som exempel med gasdrivna fjärrtransportlösningar.

Scania har en ny motor som ger 410 hästar och 2 000 Nm från 1100 till 1400 varv, vilket är bra siffror även jämfört med en konventionell diesel.

Och Volvos nya lastbil för naturgas och biogas har premierats med den italienska utmärkelsen Sustainable Truck of the Year 2018.

Det gäller lika mycket att övertyga om detta, så vinner vi gehör för kravet på 34 meter, 74 ton och 2,6 meter breda fordon, på köpet.

Som ett brev på posten. Eller kanske som en julklapp under granen.

God Jul och ett riktigt, riktigt Gott Nytt År!