Om man tar tusenlappar, gärna de nya som pryds av Dag Hammarskjöld, och lägger dem på varandra så blir det snart en hög hög. Inte vet jag om 100 miljarder i tusenlappar når till månen, men det känns bra att skriva att de gör det i alla fall.

Inte lika bra att tänka på att alla dessa ”Dag-sedlar” kommer från dej och mej. Att det är fordonsskatter, förmögenhetsskatter, alkoholskatter, reavinstbeskattningar och drivmedelsskatter och hundskatter och tusen andra skatter. Men så är det i alla fall.

Desto större anledning att granska att de används till något bättre än att bygga en svajmast till månen.

Den infrastrukturproposition som S- och MP-regeringen lämnade ifrån sig härom dagen beskriver som det heter, inriktningar och ramar för satsningar åren 2018 till och med 2029. Vi har redan sett partiledarna på TV debattera om huruvida jag, du, ni eller vi, satsar mest och bäst.

Som alltid när det handlar om infrastruktur så är det ofantligt stora summor vi rör oss med. Så stora att de lätt blir fullständigt ogreppbara – som exemplet med tusenlapparna till månen. Dessa 100 miljarder är ändå bara en del i det stora hela.

Satsningen på höghastighetsbanor som ska binda ihop de tre stora metropolerna i Sverige, Malmöregionen, Göteborg och västkusten samt Stockholm och Mälardalen är kostnadsberäknad till 230 miljarder kronor.

Förespråkarna säger att det krävs höghastighetståg för att ta steget in i ett modernt samhälle. Kritikerna menar att den enorma satsningen tar resurser och fokus från att bygga ut järnvägarna i hela landet.

Och jättekritikerna – som exempelvis eder undertecknad – menar att tågsatsningen måste sättas in i ett sammanhang där även landsvägarna får teknik och en grundnivåtillhörande framtiden. Vi kan inte ta ett litet tekniksteg framåt när det gäller tågen, och två stora tekniksteg bakåt när det gäller landsvägarna.

230 miljarder flimrar förbi tågfönstret. Tio stopp totalt mellan Malmö, Göteborg och Stockholm. Växjö anses exempelvis för litet för ett stopp. Växjö blir ett flimmer.

Läs artikeln med Ulric Långberg i denna tidning. Han säger att bruttoförslaget om 74 ton, tillsammans med vägslitageavgiften, är taffligt presenterat. Ett spel för gallerierna – bara ett sätt att hålla ihop regeringen.

”Spelar ju ingen roll om infrastrukturminister Anna Johansson och klimatminister Isabella Lövin säger ja till 90 meters lastbilar som får väga 500 ton, om det ändå inte finns vägar där de får köras. Och saknas pengar att anlägga några.”

Nej, sannerligen inte. Det börjar likna svajmast till månen, detta.