Nejdå, det sändes ingalunda från Lund, premiäravsnittet av Fråga Lund hösten 1962, utan från studion på Baltzarsgatan i Malmö. Men det blev ändå en omedelbar succé med oefterhärmliga Jan-Öjvind Swahn som programledare. Han med glasögonen ni vet.

Panelen bestod av lärda herrar professorer och docenter. De blandade akademisk humor, vetenskap och spiritualism på ett väluppfostrat sätt. Hur tokiga frågorna än var så behandlades de med lika delar respekt och humor.

Nya Fråga Lund innehåller endast den senare ingrediensen. Det enda som är bättre med nya panelen är att den könsbalanserad.

Trots att den nya panelen har adekvat utbildning och omvittnad kunskapsnivå, så sitter de bara där och flamsar. Som nyligen när nuvarande programledaren Kristian Luuk sökte svar från panelen om hur de tror vi kommer att förflytta oss i framtiden.

Svaren blev extremt tunna. Ungefär som vitsen om att skära så nära korven som möjligt. Om flygande människor, teleportering och liknande.

Jag rekommenderar alla dessa lärde att göra studiebesök inom fordonsindustrins utvecklingsavdelningar. Där avhandlas verkliga frågor, som klimathot, säkerhet och kapacitet – där diskuteras frågor som att jordens befolkning kommer att öka med en miljard redan till år 2030. Och att merparten av dessa kommer att bosätta sig i städer.

Och kanske det viktigaste, att väg- och gatunätet knappast kommer att byggas ut i samma takt. Transportbehovet kommer att öka med 50 procent till år 2030.

Vi har haft tillfälle att skåda in i framtiden i denna utgåva av Åkeri & Transport. Dels i form av Scanias nya generation lastbilar som uppkopplade kommer att kommunicera med Scania, verkstäder, kunder och omgivande trafik i sekundintervaller. Dels i form av Volvo som genomför experiment med självkörande lastbilar i gruvorna tusen meter under marken.

Och vars syfte är att gruvbilarna ska vara helt förarlösa. Inom bara några år.

Det som exempelvis Volvo så käckt kungjorde för några år sedan, att ingen ska behöva dö i ett fordon av det fabrikatet, som bara lät som ett innehållslöst skryt – verkar nu fullt möjligt.

Redan nu beror 90 procent av alla olyckor på den mänskliga faktorn. Dessa kan minskas eller helt elimineras i en Volvo, eller en Scania.

I framtiden står vi aldrig stilla i köer, fordonen integreras i system och anpassas till varandra, alla rödljus, parkeringsplatser och enkelriktningar är puts väck. De är överflödiga.

Alla människor i trafiken, cyklister, gående, bilister, kommunicerar via mobiler och liknande med varandra, helt omedvetet. Olika hybrider fixar fossilfria körningar i städerna, självkörande fordon kombinerade med robotar och drönare, sköter sophämtningar, varuleveranser, postdistribution, kollektiva förflyttningar och allt som vi kan tänka oss.

De enda som inte förstår att fordonsindustrin och lastbilsbranschen kommer bli såväl trafiksäkrad, som klimatsäkrad – verkar vara de allra mest lärda. De i Lund.

Se där en utmaning för oss alla. Att höja kunskapsnivån i samhället om transportbranschen. Det måste vara slut på påhoppen.