Sekab är ett av Europas ledande etanolföretag och har arbetat i 30 år med biodrivmedlet ED95 för tunga fordon som bussar och lastbilar. Drivmedlet är förnybart och består till 95 procent av etanol för användning i anpassade dieselmotorer.

Det låter nästan för bra för att vara sant. Det är väl egentligen bara vädret som varit ännu bättre den här sommaren.

Sekab har låtit genomföra en enkät där åtta av tio riksdagsledamöter uppger att de är för en miljöbilspremie. En sådan premie skulle enligt Sekab öka incitamentet för att ställa om fler fordon i vår tunga flotta till förnybara drivmedel.

Även detta låter för bra för att vara sant. Och det är exakt det det är också. För bra alltså.

För det första vill jag höra hur frågeställningen i enkäten var utformad. Exakt. Ordagrant.

Frågan om miljöbilspremien är självklart betydligt mer komplex än likt tvålreklamen förenkla svaret så våldsamt. Jag tänker på att åtta av tio filmstjärnor i Hollywood använder tvålen Soap.

En miljöbilspremie måste naturligtvis kompletteras med frågor om tekniken, om kostnader för nyinköp och för drift, omhellip; tja, en hel radda med grunkor och grejer. Men allra mest kombineras med frågeställningar, och framför allt svar – om konkurrenssituationen, och om vad olika nya premier, skatter och avgifter skulle betyda för de svenska åkerierna.

Gentemot andra trafikslag, gentemot svenska kollegor/konkurrenter och gentemot utländska kollegor/konkurrenter.

Sekab kryddar hela den här sanningen om 80 procent för och resten emot – nej, inte ens det redovisas förresten. Är resten emot, eller är de kanske ännu mer för? Jätteför, eller nåt?

Jo, de kryddar anrättningen som kablas ut till svensk press i form av ett pressmeddelande, att utsläppen i Sverige ökar med ett ofattbart stort antal ton.

Inte främst beroende på att svenska bussar och lastbilar blivit mindre rumsrena, inte främst beroende på att vissa individer fuskar och trilskas och bråkar och skitar ner. Nej – helt enkelt därför att lastbilstrafiken ökat så mycket år 2014 än 2013.

Skulle vi utforma en enkät om detta är bra eller dåligt, skulle säker resultatet bli likvärdigt. Åtta av tio riksdagsledamöter skulle tycka det är dåligt att lastbilstrafiken ökar.

Sanningen är ju den att nya EU-regler gör trafiken med bussar och lastbilar renare och renare, per körd kilometer. Sanningen är den att ett ökat antal körda kilometer totalt sett, bara avslöjar att efterfrågan på lastbilstransporter ökar.

För så är det – att de lastbilschaffisar som bara är ute och kör tomme, för skojs skull, för att de bara vill få ihop fler ton till utsläppsstatistiken. Ja, de kan räknas på ena handens stortå.

Alternativa drivmedel och ny teknik är viktigt för branschen och för vår miljö. Liksom bra och genomarbetade pressreleaser.