Det gäller nu för branschen att vässa argumenten, så att protesten inte slår tillbaka och kan utnyttjas som mothugg. När missnöjda svenska lastbilschaufförer parkerar sina fordon i vägrenen en kvart om dagen fram till juletid – så måste förarna veta vad de ska svara när frågorna kommer.

Frågan gäller ett faktum som vi alla känner till. Den ska man inte andas om, eftersom det strider mot EU och mot de villkor och lagar som vi alla varit med och röstat fram.

Så handlar den om lastbilsbranschens villkor. Om ojämlika regler, om konkurrens på olika villkor. Om åkerierna som tvingas köra för underersättning. De sakerna går det mycket väl att tala om. Hur mycket som helst.

Tusentals personer har redan skrivit på en namninsamling som förespråkar just samma regler och villkor, oavsett var chauffören har sin postlåda. Den kan finnas monterad någonstans i Sverige, eller någonstans utomlands. Har ingen betydelse, konkurrensen ska ändå ske på jyssta villkor.

Därför är det viktigt att inte ärendet förvandlas till en fråga om ”vi och dom”.

Fakta i målet är således att en förare från Makedonien körde lastbil i Sverige med ett falskt körkort. Han friades från misstankarna i Sundsvalls tingsrätt med den juridiska formuleringen att det inte är ställt utom rimligt tvivel, att han själv var ovetande om att körkortet var lika bulgariskt, som falskt.

Målet blir ännu mer komplicerat eftersom flera parter i olika länder var inblandade och att han körde för ett svenskt företag.

Samt att det i efterskott framkommit att han kanske hade ett giltigt körkort, trots allt, men inte med sig i bilen. Märkligt.

Protestera mot att polisen inte har resurser, det vill säga personal och utrustning, att kontrollera de lagar och förordningar som all tung trafik har att följa.

Gör det till en bra protest, slå ihop lagstadgad vilotid, med daglig protesttid, parkera på ett trafikvettigt sätt och argumentera sura medtrafikanter på ett riktigt sätt. Annars kan det hända att pendeln slår tillbaka – som den tyvärr gjort efter många andra uttalanden och handlanden under senare år.

Ingen ska få köra med falska handlingar på svenska vägar – och i synnerhet inte tunga lastbilar där det ställs högre krav än på andra när det gäller yrkeskunskap, genomgångna säkerhetskurser, periodiska vidareutbildningar etcetera.

Jag är ganska säker på att svenska folket ser upp till lastbilschaufförerna som otroligt duktiga yrkesmän – och kvinnor. Med all rätt. De har samtliga en gedigen utbildning. Med några makedonska och andra undantag.

Undrar förresten om det går hem i andra trafiksituationer också – att stå där inför rätten åtalad för fortkörning, och yrka friande dom eftersom det inte är ställt utan all rimligt tvivel att man sett hastighetsskyltarna. Knappast troligt.

Denna makedonska affär belyser på ett avslöjande sätt hela branschens svårigheter. När inte ens tingsrätten fixar juridiken att nita en person som kör 60-tonnare utan giltigt körkort, hur ska den enskilde polismannen utmed våra vägar göra det?

Tack för ytterligare ett bra år inom den svenska transportnäringen, tack för 2014 och välkommen, ett rättvisare 2015.

Utan lastbilen stannar hjulen.

God jul och Gott nytt år!