Statistiken talar sitt tydliga språk. De vanligaste och allvarligaste olyckorna mellan lastbilar och oskyddade trafikanter inträffar i samband med högersvängar. Även den skickligaste chaufför med helt korrekta backspeglar kan missa att en cyklist eller fotgängare kommer intill bilens högersida precis före en högersväng. En mardröm för alla inblandade.

Nu har Mercedes utvecklat ett helt nytt säkerhetssystem just för att minska dessa risker. Dödvinkelassistenten (Blind Spot Assist) bygger på en princip som redan finns på Mercedes personbilar.

Med hjälp av radarsensorer övervakas hela lastbilens sida, även en eventuell trailer, ända fram till två meter framför bilen.

Om en cyklist eller fotgängare befinner sig inom det övervakade området när bilen svänger höger tänds en gul triangel i den högra A-stolpen. Vid direkt risk för kollision blinkar lampan och en ljudsignal varnar.

Systemet räknar med hur en trailer skär i kurvor, och skyddar också mot kollisioner med vägmärken, lyktstolpar och andra fasta hinder. Dessutom varnar det för hinder i samband med filbyten.