Begreppet Last mile är viktigt när man talar om framtida hållbara vägtransporter. De flesta varutransporter sker lokalt eller regionalt på relativt korta sträckor, varför exempelvis många leveranser till slutkund väntas ske med lätta transportfordon, gärna elektrifierade. Börsnoterade företaget Inzile står mitt i den här utvecklingen.

Nästan hälften av alla varutransporter på väg är kortare än 25 kilometer. Och hälften av dessa leveranser körs i sin tur kortare än 9 kilometer. Det gör att små lätta transportfordon väntas bli en än viktigare del i hållbarhetsarbetet. Det säger Transportföretagens rapport Transportskiftet från 2020. Och den slår fast att det är efterfrågan och teknisk utveckling som öppnar nya möjligheter för flexibla transporter nära slutkunderna.

Omlastning före slutkund

I rapporten “The Future of Last Mile” sammanfattar konsultföretaget McKinsey tre trender som kommer att styra utvecklingen av framtidens varutransporter; ökad efterfrågan på snabba leveranser, förekomst av allt fler korta transporter och den snabba förändringen inom området varuleveranser. Begreppet Last Mile syftar förstås med hjälp av det engelska måttet för 1,6 kilometer på de vanliga korta transporterna fram till slutkund.

Transportskiftet bedömer att allmänheten kommer att bli ”än mer villig att prova nya tjänster och därmed driva på teknikutvecklingen. Inte minst har coronapandemin drivit på de digitala tjänsterna kopplade till varuleveranser. Därför finns det skäl att tro att utvecklingen kan gå fort om konsumenterna så vill”.

–Effekten av Last Mile-tänket är att det skapas ett alternativ till stora tunga transporter in i stadskärnor. Istället kan man tänka sig att ha transporthubbar utanför städerna där de långa transporterna lastas om till mindre, elektrifierade transporter fram till slutkund. Det säger Carsten Jörgensen, produktchef vid företaget Inzile AB, som utvecklar lätta eldrivna distributionsbilar (klass N1)

Bilfabrik i Västervik

Inzile AB startades 2012 i Västervik, där det har sin sammansättningsfabrik för arbets- och transportfordon. Bland de företag som redan nyttjar de fossilfria modulära transport- och servicelösningarna märks distributionsföretaget Bring, Picsmart, som tillhandahåller mobility-lösningar för små lokala handlare och Tier, som servar och transporterar sina ”elskotrar” med Inziles specialbyggda fordon.

Inzile, som har kapacitet att tillverka 1000 bilar per år, lanserade sin lösning för ett år sedan. Företaget har 50 anställda på tre orter i landet, utöver fabriken i Västervik även utvecklingsavdelning i Tranås och sälj/marknadsavdelning i Stockholm.

–Vi bygger efter kundbehov och levererar bilar med flak eller skåp. Vi tänker cirkulärt i vår affärsmodell med målsättningen att hålla hög kvalitet för att kunna ta tillbaka äldre fordon, rekonditionera eller bygga om för nya behov och nya kunder, säger Carsten Jörgensen. Man ska också kunna byta vitala delar och hitta helt nya användningsområden och även finna ny användning för gamla batterier, till exempel för energilagring.