Lasses Hitachi är gjord för ett liv i skogen

18 november 2014|Nyheter|

Axelssons Maskingrävning i Söderköping har uppdrag över hela Östergötland. Företaget har en tydlig skoglig inriktning.

– Det har blivit så. Tidigare utförde jag arbeten även i tätorter, men skogliga jobb har tagit över, säger Lasse Axelsson.

30 år i branschen

Lasse har i år 30-årsjubileum som grävmaskinist. Han har hela tiden jobbat i egen regi. Under många år hade han grävlastare, men för sex till sju år sedan växlade han till bandgrävare.

– I och med det så blev det också en annan typ av jobb, berättar Lasse, som gillar uppdragen och att ha skogen som arbetsplats.

Lasse kör främst åt Södra och åt Häradsmarken, som förvaltar allmänningar över hela Östergötland. Han tycker det finns fördelar med att vara själv i företaget. En maskin till och en anställd ger mer att administrera och mer att hålla igång.

Byggd för tuffa tag

Att jobba med bandgrävaren i skogen ställer förstås särskilda krav. Det fick Lasse att intressera sig för en av Hitachis båda Forest-modeller: Hitachi ZaXis 135 USL – en bandgrävare i 15-tonsklassen. Samma tillverkare erbjuder även en Forest-modell i 25-tonsklassen.

– Med schaktblad, bandstöd, vinsch och hyttgaller landar min maskin på cirka 17 ton, berättar Lasse.

– Jag tycker att schaktbladet är en tillgång. Vinschen likaså. Jag kan hamna i lägen där vinschen ger värdefull hjälp att komma loss, resonerar han.

Högre markfrigång

Hitachis importör Delvator AB uppger att de båda skogsanpassade bandgrävarna är baserade på de kompakta standardmodellerna med samma modellbeteckningar. Även om likheter finns med standardmaskinerna så är skillnaderna stora. De skogsanpassade maskinerna har över en halvmeters markfrigång. Dessutom har mellanrummet mellan överdel och undervagn har utökats, vilket ökar möjligheterna att ta sig fram i oländig terräng och djupa vattendrag, där andra maskiner fastnar.

Flera förstärkningar

Undervagnen är dessutom kraftigare byggd. Utöver förstärkningar har Hitachi även monterat underrullar med dubbel fläns för att förhindra att larvbanden krängs av i besvärlig terräng. Även överdelen har anpassats för tuffare tag. Exempelvis är underplåtarna är tjockare. Vindrutan är laminerad, rak och fast monterad. Förarhytten är från start även förberedd för skyddsgaller, vilket Lasse utnyttjat för att montera ett specialtillverkat galler med grenavvisare.

Lasse värdesätter att maskinen har ett par decimeter extra i markfrigång jämfört med en standardmaskin. Larverna är extra kraftiga och bandstöden minskar påfrestningarna på larvernas kedjor då maskinen körs i ojämn terräng.

Smidig i skogen

Lasses nya bandgrävare levererades i augusti. Så här långt har den varit till största belåtenhet. Maskinens kompakta utförande kommer väl till pass i Lasses uppdrag.

– Det ökar framkomligheten och underlättar arbetet då jag ska rensa diken i befintlig skog, kommenterar Lasse.

De kompakta måtten har dock gått ut över hyttens storlek.

– Man kan förstås inte få allt. Så snart solgardinerna monterats så ska jag komplettera med en hylla bakom förarstolen.

Smörjpunkterna sköter Lasse manuellt.

– Med tanke på att jag kör i skogen så vill jag ha så få slangar och rör som möjligt på maskinen, säger han.

Transporterar själv

Lasse utför även transporterna själv. Det gör han med en NC maskinvagn i tridemutförande, levererad av Syd Produkter AB. Som dragare har han en Case 320. Bakom maskinvagnen kopplar Lasse en kärra, så att han även får med sig bilen.

– Det fungerar utmärkt, tillägger Lasse, som tycker att han fått en smidig lösning på transporterna.

Lasses Hitachi är gjord för ett liv i skogen

18 november 2014|Nyheter|

Axelssons Maskingrävning i Söderköping har uppdrag över hela Östergötland. Företaget har en tydlig skoglig inriktning.

– Det har blivit så. Tidigare utförde jag arbeten även i tätorter, men skogliga jobb har tagit över, säger Lasse Axelsson.

30 år i branschen

Lasse har i år 30-årsjubileum som grävmaskinist. Han har hela tiden jobbat i egen regi. Under många år hade han grävlastare, men för sex till sju år sedan växlade han till bandgrävare.

– I och med det så blev det också en annan typ av jobb, berättar Lasse, som gillar uppdragen och att ha skogen som arbetsplats.

Lasse kör främst åt Södra och åt Häradsmarken, som förvaltar allmänningar över hela Östergötland. Han tycker det finns fördelar med att vara själv i företaget. En maskin till och en anställd ger mer att administrera och mer att hålla igång.

Byggd för tuffa tag

Att jobba med bandgrävaren i skogen ställer förstås särskilda krav. Det fick Lasse att intressera sig för en av Hitachis båda Forest-modeller: Hitachi ZaXis 135 USL – en bandgrävare i 15-tonsklassen. Samma tillverkare erbjuder även en Forest-modell i 25-tonsklassen.

– Med schaktblad, bandstöd, vinsch och hyttgaller landar min maskin på cirka 17 ton, berättar Lasse.

– Jag tycker att schaktbladet är en tillgång. Vinschen likaså. Jag kan hamna i lägen där vinschen ger värdefull hjälp att komma loss, resonerar han.

Högre markfrigång

Hitachis importör Delvator AB uppger att de båda skogsanpassade bandgrävarna är baserade på de kompakta standardmodellerna med samma modellbeteckningar. Även om likheter finns med standardmaskinerna så är skillnaderna stora. De skogsanpassade maskinerna har över en halvmeters markfrigång. Dessutom har mellanrummet mellan överdel och undervagn har utökats, vilket ökar möjligheterna att ta sig fram i oländig terräng och djupa vattendrag, där andra maskiner fastnar.

Flera förstärkningar

Undervagnen är dessutom kraftigare byggd. Utöver förstärkningar har Hitachi även monterat underrullar med dubbel fläns för att förhindra att larvbanden krängs av i besvärlig terräng. Även överdelen har anpassats för tuffare tag. Exempelvis är underplåtarna är tjockare. Vindrutan är laminerad, rak och fast monterad. Förarhytten är från start även förberedd för skyddsgaller, vilket Lasse utnyttjat för att montera ett specialtillverkat galler med grenavvisare.

Lasse värdesätter att maskinen har ett par decimeter extra i markfrigång jämfört med en standardmaskin. Larverna är extra kraftiga och bandstöden minskar påfrestningarna på larvernas kedjor då maskinen körs i ojämn terräng.

Smidig i skogen

Lasses nya bandgrävare levererades i augusti. Så här långt har den varit till största belåtenhet. Maskinens kompakta utförande kommer väl till pass i Lasses uppdrag.

– Det ökar framkomligheten och underlättar arbetet då jag ska rensa diken i befintlig skog, kommenterar Lasse.

De kompakta måtten har dock gått ut över hyttens storlek.

– Man kan förstås inte få allt. Så snart solgardinerna monterats så ska jag komplettera med en hylla bakom förarstolen.

Smörjpunkterna sköter Lasse manuellt.

– Med tanke på att jag kör i skogen så vill jag ha så få slangar och rör som möjligt på maskinen, säger han.

Transporterar själv

Lasse utför även transporterna själv. Det gör han med en NC maskinvagn i tridemutförande, levererad av Syd Produkter AB. Som dragare har han en Case 320. Bakom maskinvagnen kopplar Lasse en kärra, så att han även får med sig bilen.

– Det fungerar utmärkt, tillägger Lasse, som tycker att han fått en smidig lösning på transporterna.