C3C Engineering AB lanserar en ny lösning för virkeshantering.

Lösningen ger möjlighet att motverka sidoförskjutningar från transportband och som kan generera i att den manuella hanteringen av stockar reduceras.

Ingjutna kulankare- och gaffelursparningar förenklar att förflytta eller bygga om blocken. Vilket också ger goda möjligheter när verksamheter förändras över tid.

Källa: C3C