Hotellen kommer att marknadsföras under sitt egna hotellnamn med tillägget ”by Scandic”. Det första blir Stockholmshotellet ”Grand Central by Scandic”, se bilden.

Scandic, som är rankat som nummer ett i Norden bland hotellvarumärken, fortsätter att utveckla och stärka koncernens kunderbjudande, genom att lansera en handfull signaturhotell. Med de individuella hotellen vill Scandic möta efterfrågan hos resenärer som söker unika hotellupplevelser.

Signaturhotellen, som kommer att marknadsföras under sitt egna hotellnamn med tillägget ”by Scandic”, kommer att präglas av sin unika historia och karaktär samt vara utformade som tydliga sociala mötesplatser.

Det första hotellet i kollektionen är nuvarande Scandic Grand Central, som den 1 februari 2016 omprofileras till Grand Central by Scandic. Koncernens stora hotellsatsning i PUB-huset i Stockholm, Haymarket, kommer även det att bli ett signaturhotell när det öppnas under våren 2016.

Scandic planerar att utöka kollektionen av signaturhotell med ytterligare en handfull hotell i Norden under de närmaste åren, genom både omprofilering av befintliga hotell och nyetableringar.