Det är en damm med många funktioner som skapas på uppdrag av Mats-Lars Gård, en mjölkgård utanför Salbohed i Västmanland.

– Vi köpte till den här fastigheten nyligen och delar av marken har varit alldeles för låglänt för att kunna brukas på vettigt sätt. Därför har vi valt att göra dammen. Den har vi nytta av både till bevattning och som fosforfälla, berättar lantbrukare Hans Cederlöf.

Dammen får också betydelse för biologisk mångfald, plus att den fungerar som viltvatten.

Extra räckvidd

Uppdraget gick till Källsta Schakt AB. Ofta förknippas företaget med bandschaktare och schaktvagnar, men det här jobbet har i stor utsträckning engagerat företagets övriga maskiner. Merparten av jobbet görs med två långarmade grävmaskiner och två dumprar. Dessa assisteras av ytterligare två grävmaskiner, båda utrustade med standardaggregat.

– Vi har även en av våra D6 bandschaktare på plats. De betydligt större D8-maskinerna hade varit för tunga. D6:an har främst använts för att blada jord till dammens yttre vallar, berättar Hans Hedman.

Dubbel hantering

Dammen får två avsnitt där schakten går extra djupt ner i leran.

– Marken är extremt mjuk, så vi använder två långarmade maskiner i serie, förklarar Hans Hedman.

Längst ut, där det är som allra mjukast, står 40-tonnaren med 18,5 meters räckvidd. Den gräver upp och placerar de sorterade massorna så att de bli nåbara för den andra långarmsmaskinen – en 34-tonnare med en räckvidd på 16,5 meter. Maskinen lastar i sin tur massorna på de båda dumprarna. Om markförhållandena medger får den hjälp av ytterligare en grävmaskin av samma modell, fast då med standardaggregat. Hans Hedman berättar att merparten av materialet måste hanteras dubbelt på detta sätt.

Stockmattor

De båda långarmade grävmaskinerna har larvat ut på vägar av stockmattor. Företaget använder även markplåtar, främst vid dumprarnas lastningsplatser

– Det gäller att hålla sig kvar på ytan. Här är extremt lätt att gå igenom. Det räcker med att marktäcket är lite svagare för att maskinerna ska sjunka.

Trots stor försiktighet kördes en av grävmaskinerna ordentligt fast. Hans Hedman beskriver det som att de gjorde ”en rejäl markundersökning”, varpå uttrycket undervagn fick en dubbel betydelse. Men skam den som ger sig. Redan efter ett par timmar var maskinen uppe igen, så det har sina fördelar att det finns både erfarenhet och kompletterande resurser.

Alla grävmaskiner har bredare och högre undervagnar, så kallade Quarry. Även banden är lite extra breda för att förbättra bärigheten. Av samma skäl har dumprarna bredare hjul.

Tur med vädret

– Vi har haft stor nytta av att sommaren och hösten har varit så regnfattiga. Med mer regn hade dammbygget varit svårt att genomföra.

Området gränsar till Svartån. Vore det inte för åns invallning, med tillhörande kanaler och pumpstationer, skulle marken stå under vatten.

Lägger leran i deponi

Leran läggs i deponi avgränsad av jordvallar. Om något år, då lermassorna torkat till, kommer de att täckas med jord så att de blir möjliga att bruka. Även då kommer de långarmade grävmaskinerna till användning.

Det nu aktuella dammbygget inleddes i mitten av september.

– Om det inte blir för mycket regn har vi förutsättningar att avsluta schaktarbetet under första halvan av november, tillägger Hans Hedman.

Många liknande projekt

Källsta Schakt har erfarenheter av flera liknande projekt. En annan specialitet är byggandet av golfbanor – projekt där bandschaktare ofta passar utmärkt. I somras var företaget på Gotland för att anlägga en våtmark/damm på hela 22 hektar, men trots den betydligt större ytan omfattade schakten ”bara” 33 000 kubikmeter.