Christer Svensson och systern Marica Härold driver Örserums Åkeri AB och dess dotterbolag Wettern Logistik AB i Gränna och Mjölby. Koncernen har tio egna bilar och 20 lejda bilar. Företaget har uppdrag inom biobränsle, renhållning, anläggning och alla former av vägunderhåll. Årligen utförs dammbindning av 55-60 mil grusvägar i regionen.

Dammbindning har blivit en specialitet och Christer följer intresserat utvecklingen av vägsaltsprodukter.

Bättre effekt

– Kalciumklorid är lite kladdigare att hantera jämfört med magnesiumklorid, men effekten per kg och krona talar för kalciumkloriden. Det blir definitivt en bättre väg med kalciumklorid. Produkten ska även vara oslagbar vid bekämpning av svår halka, men det har vi ännu inte haft möjlighet att prova i vårt distrikt, konstaterar Christer Svensson.

– Tidigare hade kalciumkloriden svårare att hävda sig ekonomiskt, men nu har priset utvecklats till kalciumkloridens fördel.

Enligt Christers erfarenhet har en grusväg dammbunden med kalciumklorid bättre förmåga att återhämta sig efter ihärdigt regnande, med ökad hållbarhet som följd.

Flinga och lösning

Kalciumklorid för vägunderhåll finns som både flinga och lösning. Sven Meijer, hos leverantören Tetra Chemicals Europe AB, berättar att företagets fabrik i Helsingborg tillverkar kalciumklorid i lösning. Fabriken i Kokkola, Finland, producerar både flinga och lösning.

– Transportekonomiskt är kalciumklorid i lösning ett alternativ i södra och norra Sverige, med leveranser från antingen Helsingborg eller Kokkola. I Mellansverige är flinga mest ekonomiskt, förklarar han.

Renodlade på kalciumklorid

Tetra Chemicals är världens största tillverkare av kalciumklorid. Huvudkontoret ligger i Texas, USA. Det europeiska bolaget har sitt säte i Helsingborg och ansvarar för alla marknader utanför Nord- och Sydamerika. Förutom Helsingborg och Kokkola har det europeiska bolaget fabriker i tyska Frankfurt och belgiska Ham. I Sverige har företaget även lager för flinga i Åhus, Köping och Söråker.

– Vi jobbar enbart med kalciumklorid, men erbjuder den till en mängd olika användningsområden, berättar Sven Meijer.

Vägsaltet CC road är företagets största produkt. Förutom dammbindning av grusvägar används den till ridhus, travbanor, tennisbanor, byggarbetsplatser, gruvor med mera. Produkten används också för dammbindning av partiklar på belagda vägar i städer. Vid bekämpning av is och snö ger produkten en väldigt snabb och effektiv smältning. Produkten fungerar ner till minus 20 grader Celsius. Med andra produkter baserade på kalciumklorid vänder sig företaget till bland annat livsmedelsindustrin, oljeindustrin och pappersindustrin. Kalciumklorid används också i produkter för fuktbekämpning.

Kalkslam och saltsyra

Produktionen av kalciumklorid sker genom att kalkslam blandas med saltsyra. Det ger en slamprodukt, som sedan går genom en filterpress. Om kalciumkloriden torkas till flinga får den en koncentration på 77 procent. Om den istället används som lösning är koncentrationen 36 procent. Som flinga packas kalciumkloriden dels i storsäck, dels i 25-kilossäckar.

Christer Svensson värdesätter att kalciumkloriden finns som både flinga och lösning.

– Det ökar våra möjligheter att planera uppdragen. Hittills har vi använt flinga, men jag är nyfiken på att använda lösning. Det skulle ge både bevattning och saltspridning i samma moment. Dessutom är det miljösmart att sprida en lösning istället för att använda en torkad produkt, resonerar han.

– Så snart vår blandningsbehållare för natriumklorid till vintervägarna är tömda skulle vi kunna använda den för att lagra kalciumklorid som lösning, säger Christer, mån om att skapa en fungerande logistik.