De svenska lastbilstillverkarna har jobbat hårt med tekniklösningar på såväl ritbordet som i verkligheten, sedan åtminstone mitten av 1980-talet. Och nu handlar det om ett verkligt genombrott när tekniken implementeras inom den energikrävande fjärrtransportsektorn.

Såväl Volvo som Scania har på sitt sätt hjälpt till att förändra ljudkulissen i städerna. Istället för knackande dieselljud i tid och otid, ofta mitt i nätterna, så byttes ljudbilden mot en mer surrande ljud – ja ett surrande ljud från elektriska motorer.

Det har genom årens lopp visat sig att lösningarna fungerat både bra och inte bra. Bra i praktiken, dåligt i ledningsrummen. Det har nämligen blivit en hel del alltför dyra lösningar som har måst avskrivas.

Parallellt

Det resulterade bland annat i att de smarta seriehybridlösningarna, alltså en teknik där enbart hjulen drivs av elmotorer och batterierna laddas med hjälp av en förbränningsmotor, ersatts av parallellhybridtekniken. I den lösningen jobbar elmotorn och den konventionella förbränningsmotorn just parallellt, framdriften sker med antingen den ena, eller den andra. Eller i vissa situationer båda två på en gång.

Det går att mycket smart använda fördelen med omedelbart vridmoment från elmotorn vid igångkörning, det går att utnyttja rörelseenergin och återladdning vid utrullningar eller bromsningar.

Samtidigt har som alla vet batteritekniken utvecklats något alldeles enormt. Just batterilösningen har varit något av en akilleshäl för hela hybridutmaningen. Det har varit nickelmetall, det har varit superkondensatorer och det har blivit litiumjonceller i seriekoppling. Teknikerna har tvingats hitta lösningar inte enbart på kapacitetskrav, utan även livslängd på batterilösningar.