Lambertsson Kran är först i Sverige med att erbjuda sina kunder en larvburen mobilkran som är helt eldriven. Den miljövänliga och hypermoderna maskinen finns bara i tre exemplar i hela världen.

Den eldrivna kranen, Liebherr LR 1250 Unplugged, fungerar på samma sätt som en dieseldriven förutom att den har ett batteripaket med laddare och drivs helt och hållet med ström. Med en kabel på 32 ampere går det att köra obehindrat hela arbetsdagen medan själva batteriet räcker i fyra timmar.
Lambertsson har i nuläget tre motsvarande, dieseldrivna, kranar. Under ett år behövs det cirka 14 000 liter bränsle till var och en av dessa tre dieseldrivna kranar och genom att gå över till eldrift görs stora miljöbesparingar. Med den nya kranen minskas dessutom buller och avgasutsläpp på arbetsplatserna.

Kranen kommer att användas över hela landet och används just nu av Smidmek vid ett prefabmontage för Peab i Lund.