I takt med ett ökat miljömedvetande och ny lagstiftning har behovet av smidiga och automatiserade analysverktyg ökat. För en bransch där klimatpåverkan är lika stor som utsläppen från alla personbilar i Sverige finns ett faktiskt behov av nya tillvägagångssätt.

Nu erbjuder Lambertsson sina kunder plattformen Lambertsson Control – ett system som gör att kunden själv tar kontroll över övervakning, mätning och styrning av driftsmiljön på byggarbetsplatserna.

Lambertssons löser detta med webbapplikationen Lambertsson Online. Här sker all visualisering och uppföljning genom att kunden enkelt kan följa utvecklingen på kort och lång sikt genom tydliga dashboards.

– De testprojekt vi genomfört har fått väldigt bra respons. Kunderna har fått data levererad i realtid i Lambertsson Online och kunnat anpassa produktionen vilket har resulterat i såväl lägre energianvändning som färre driftsstörningar, säger Jesper Mårtensson, vice VD på Lambertsson.