Ett av målen för Läkare i Världens arbete är att stärka hälsan för utsatta EU-medborgare genom hälsosamtal och hälsoundersökningar. En stor del av arbetet är uppsökande och därför har två mobila kliniker specialtillverkats för att möta Läkare i Världens behov.

De kommer att rulla i Stockholm, Uppsala och i Skåne. Ett viktigt fokus är att arbeta med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt med smittskydd. Många av de utsatta EU-medborgarna saknar sjukförsäkring från hemlandet och faller därför mellan stolarna i det Europeiska systemet. Det gör också att de inte har tillgång till vård i Sverige. Även barn står utanför.

– Vi har, tyvärr, sett ett ökat behov av vård bland främst EU-medborgare men även för de allt fler papperslösa. Vi är glada att vi nu får möjlighet att nå ut till fler, även om vi självklart är ledsna över att inte alla får hjälp inom den offentliga vården, säger Eliot Wieslander, Generalsekreterare på Läkare i Världen.