Alla chaufförer fick besked att de inte fick fortsätta sedan de fyllt 70 år.

Diskrimineringsombudsmannen, DO, stämde företaget vid Arbetsdomstolen, AD.

Keolis hållning i målet:

”Att vara bussförare ställer stora krav på hälsa, koncentration, reaktion och uppmärksamhet. Hjärtproblem, hjärnblödningar och högt blodtryck ökar i takt med stigande ålder. Uppfattningsförmågan minskar”.

Två andra motiv framkom under resans gång: Yngre förare skulle kunna ersätta äldre som skulle slippa en förnedrande uppsägning.

De två sistnämnda skälen hade aldrig framförts till de tre förarna vid uppsägningen och kom, enligt AD, in sent i processen.

Kluven tunga

Keolis framhöll att administrativ personal i organisationen passerat 70. Det anser AD snarare motsäger bolagets strävan om att föryngra.

Arbetsdomstolen anser, som DO, att arbetsgivaren inte på ett övertygande sätt visat att bolagets generella åldersgräns varken är lämplig eller nödvändig för att uppnå ökad trafiksäkerhet.

Att utestänga alla förare som passerat 70 strider mot lagen.

Från rätten till ratten

Ola Sandh, 71, Huddinge, var åklagare i 40 år:

– Jag ville ha något helt annat att göra och körde buss extra redan när jag jobbade i rätten, till påsk, jul och så där. Jag är inte praktisk, det enda jag kan göra, utöver det jag tidigare gjorde, är att springa maraton, det har blivit 43 nu, och att köra buss.

Efter fyllda 67 ökade Ola till cirka 70 procents busskörning, mest i Stockholms södra förorter. Jag kunde linjerna sedan förut.

– När jag närmade mig 70 fick jag besked att jag inte fick fortsätta. Keolis hänvisade bara på min ålder. Facket, Kommunal, ville inte göra en anmälan till diskrimineringsombudsmannen. Jag gick själv till DO. Där låg de andra två fallen.

Sandh fick jobb hos Nobina som inte har någon övre åldersgräns.

– Jag fick genomgå en läkarundersökning. Naturligtvis är det inget jag motsätter mig. Nä fan, det var inget fel på mig.

Upplever du stress?

– Körtiderna är pressade, det har de alltid varit. Det struntar jag i, jag försöker köra säkert. I dag var jag nio minuter sen in till stan. Det saknas marginaler mellan turerna. Jag informerar passagerarna och de har förståelse för att det kan bli så här.

Vad säger cheferna?

– De vet hur trafiken är i Stockholm. Det är tajt på morron och kväll.

Raúl Blanco, 72, fick sparken strax före 70-årsdagen.

– Efter domen har många ringt mig. Flera av dem är förare som känner sig friska och arbetsföra. De vill dryga ut pensionen genom att köra ett par dagar i veckan .

Raúl tycker det viktigaste är att det nu finns ett prejudikat, bussbolagen måste rätta sig efter detta.

Han har varit chaufför i 38 år, gjort 300 resor med turistbuss i Norden och 45 på kontinenten.

– Jag har även kört lastbil. Dagen efter det att jag fick sparken på Keolis började han på Nobina.

Lars Hermansson, Jönköping, var lärare och rektor i 40 år men fortsatte köra färdtjänst för ett dotterbolag till Keolis.

– Jag trivdes, gjorde ett bra jobb och fick goda omdömen. Tre år och tre månader hann jag med innan jag tvingades sluta. Det var ett väldigt roligt arbete även om det inte var bra betalt. Kunderna var nöjda de också.

Lars slutade köra i samband med att Keolis tog över. I dag är han 73.