Det talas ofta om att nya produkter ser dagens ljus, men det finns även utrustning som utvecklas för dygnets mörka timmar. InnoNet AB i småländska Vislanda tog fasta på lastbilschaufförernas behov av säker parkering av släp och trailrar. Resultatet blev batteribackupen P-Light Midi, som spridit ljus i branschen i över 15 år. Sedan lanseringen har företaget kompletterat med utrustningar som samlar ännu mera kraft, plus möjligheten att inkludera hydraulik.

– Gemensam nämnare är att laddningen sker via belysningskretsarna, så det behövs inga Natokablar eller andra specialkablage, berättar Jan-Åke Svensson, företagets vd och grundare.

Grundat på innovation

InnoNet grundades 1997 efter att Jan-Åke utbildat sig inom innovation och började ägna sig åt produktutveckling. Sedan dess har det vuxit fram tre verksamhetsgrenar i företaget: traditionell mekanisk verkstad, inklusive produktutveckling, P-Light batteribackup och Spiva Equipment entreprenadredskap.

Den bokstavligen lysande idén att utveckla pålitlig och enkel batteribackup för släp och trailers kom via Bo Eklund, då verksam i ett grossistföretag i lastbilsbranschen. Bo efterlyste en utrustning med tillräcklig kraft och driftsäkerhet för att kunna utvecklas till en standardprodukt. Så blev det också. Den lättinstallerade batteribackupen blev snabbt ett uppskattat alternativ till påbyggares egna speciallösningar. Åtta år senare tog Bo klivet över till InnoNet och tjänsten som säljansvarig för den svenska marknaden.

– Inledningsvis låg fokus på timmerbilschaufförernas behov av att säkert kunna parkera sina släp, men motsvarande behov finns förstås hos många fler, konstaterar Bo.

Kraftfull familj

Sedan introduktionen av Midi har P-Light-familjen blivit allt större. Maxi och Maxi XL är utvecklade för att försörja fler funktioner, där XL-varianten även kan kombineras med hydraulik. Modellen Magnum har med sin batterikapacitet upp till 200 amperetimmar, laddström upp till 30 ampere och strömstyrka upp till 300 ampere kraft nog för värmesystem, men klarar också att driva hydraulik för bakgavelliftar, styrbara axlar, ramper, kapelltäckning med mera. I familjen finns även Hydro, som i kombination med Magnum ger både batteribackup och komplett kraftfull hydraulik.

Midi, Maxi och Maxi XL är standardprodukter, medan Magnum och Hydro är grundutrustningar som sedan anpassas efter kundernas behov av batterikapacitet, laddning och hydraulik. Det finns också möjligheter att styra pneumatik och att använda radiostyrningar.

Batteribackuperna laddas normalt via belysningskretsarna.

– Vi hämtar laddströmmar på fem eller tio ampere från befintligt kablage. Om det krävs mer än så plockar vi ytterligare 10-20 ampere via originalhandsken, oavsett det är en VBG- eller Europakontakt, förklarar Jan-Åke.

Laddningen anpassas automatiskt till omgivande temperatur och batterierna är noga utvalda för att passa användningens laddningscykler och effektuttag.

Ökad flexibilitet

Jörgen Jensen, säljansvarig Skandinavien, framhåller flexibiliteten och driftsäkerheten då bil och släp eller trailer görs oberoende av varandra.

– Det gör att släpet eller trailern behåller alla sina funktioner alldeles oavsett vilken lastbil eller dragbil som används, vilket ger maximal frihet. Samtidigt säkerställs att släpet eller trailern kan parkeras på sätt som uppfyller lagkrav gällande belysning, säger Jörgen.

Batteribackuperna gör det också möjligt att utföra flera funktioner utan att ha bilarna igång, vilket ger både miljömässiga och ekonomiska vinster.

– Både bränsleförbrukning, körtid, serviceintervaller påverkas positivt.

En kund med flerårig erfarenhet av P-Light är Arla Foods.

– Vi har utrustningen på flera släp och trailrar. Det ökar flexibiliteten avsevärt, eftersom släpen och trailrarna fungerar oavsett vilka bilar de är kopplade till. Nu lever trailrarna och släpen sina egna liv, säger Stefan Johansson, bil- och personalansvarig på Arla Foods driftplats i Jönköping.

– Tidigare försörjde vi bakgavellift och belysning med Natokabel från bilen, vilket ökade risken för krångel. Nu slipper vi den kontakten mellan bil och släp eller trailer, vilket har fungerat mycket bra.

Nyutvecklade gaffelställ

Produktområdet Spiva Equipment omfattar idag hydrauliska gaffelställ, inklusive en vridbar modell. De finns med infästning för Manitou och Stora BM. Gaffelställen finns i 5-tonsutförande med bredderna 1 300 och 1 600 millimeter.

– Gaffelställen har särskilt utvecklats för att möta utmaningarna vid användning tillsammans med teleskoplastare, då lasten ofta hanteras på längre avstånd än vad som blir fallet med lastmaskin. Designen maximerar sikten genom gaffelstället. Den neutrala färgsättningen hjälper till att fokusera på lasten och ytbehandlingen minimerar risken för störande reflexer, berättar Jörgen, som ansvarar för Spiva-sortimentet.

– Vi också har valt att lägga till 100 millimeter på bredderna för att det ska vara enklare att lyfta av långgods från pallar, tillägger han.

InnoNet sysselsätter idag tio personer. Både utveckling och produktion bedrivs i egna lokaler.

– Vi har det lilla företagets korta beslutsvägar, samtidigt som vi jobbar aktivt i nätverk tillsammans med både kunder och leverantörer. Det ger oss styrka i varje led, tycker Jan-Åke.