Kunskapscompaniet har fått Arbetsförmedlingens fortsatta förtroende att utbilda yrkesförare för lastbil. Utbildningen genomförs i Eskilstuna och startar 1 april. Kunskapscompaniet räknar med att utbilda ett 80-tal nya lastbilschaufförer i Eskilstuna per år.

– Transportbranschen har mycket stora rekryteringsbehov och det känns bra att kunna bidra till att fler lastbilschaufförer utbildas genom Kunskapscompaniet i Eskilstuna, säger Mari Holmberg, verksamhetschef Transport Kunskapscompaniet.

Branschen räknar med att det kommer behövas 50 000 lastbilschaufför inom tio år enligt en enkätundersökning bland 900 åkerier som Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd genomfört.

Deltagarna får med sig kunskaper och färdigheter så att de kan arbeta serviceinriktat, säkert samt kvalitets- och miljömedvetet som yrkesförare.

Utbildningen är som mest ca 28 veckor lång men alla deltagare följer en individuell studieplan utifrån behov och det är Arbetsförmedlingen som förmedlar utbildningsplatserna.