Transportsektorn står inför stora utmaningar de kommande åren. Växande städer och ökande transportbehov måste lösas, samtidigt som branschen måste uppnå högt satta politiska miljömål.

Det är anledningen till att Scania och KTH nu startar det gemensamma forskningscentret Integrated Transport Research Lab (ITRL). Centret ska bidra till teknik- och systemlösningar som markant och konkret minskar koldioxidutsläppen från transportsektorn till nivåer under EU-målen.

ITRL är en tvärvetenskaplig satsning som spänner över flera teknikområden inom KTH. Tanken är att knyta ihop KTH:s redan stora FoU-kompetens inom fordonsteknologi, intelligenta transportsystem, policyfrågor, infrastruktur och affärsutveckling.

Scania går in med 50 miljoner kronor som en grund för nya forskningscentret, som invigs i början av 2015.

– Autonoma bussar i lokaltrafiken, elvägar, nya personbilskoncept, godstransporter nattetid och bättre verktyg för att slippa trafikstockningar och bilköer i rusningstrafik är några exempel på koncept som kommer att vidareutvecklas inom ramen för ITRL, säger Peter Gudmundson, rektor för KTH.