– Vi säger aldrig nej till ett uppdrag, utan ser till att hitta de resurser som krävs. Det har vi möjligheter till inom det egna företaget, men också genom underentreprenörer och maskinförmedling, berättar Markus Boström, som är VD i VSM.

Markus Bo ström klev in som delägare 2011 efter att tidigare ha jobbat på Veidekke. Förutom Markus ägs företaget av Magnus Persson, Johan Carlsson och Jonas Degerman. Alla fyra är aktiva i företaget. Markus och Magnus jobbar med kross- samt schaktentreprenaderna, Johan har hand om fasta krossanläggningar och Jonas är ekonom. Företaget har även fyra arbetsledare.

– Det är toppen att kunna dela på uppgifterna mellan oss som är delägare, tycker Markus Boström.

Dotterbolag i Norge

VSM Entreprenad AB har sin grund i Värmdö Schaktmaskiner AB. 2001 tillkom VSM Materialhantering AB och elva år senare VSM Entreprenad AB. Sedan 2013 bedrivs all verksamhet i Sverige under namnet VSM Entreprenad. Därutöver finns ett norskt dotterbolag: VSM AS. Det norska bolaget har idag ett 20-tal medarbetare, men har till och från varit betydligt större än så.

I företagets ungdom var det södra Stockholm som var hemmamarknad, men sedan dess har det geografiska området vuxit i takt med företaget. Numera verkar företaget i hela Mälardalen och även i Göteborgsområdet och Sundsvall.

Företaget har även stora uppdrag vid reparationer och förstärkningar av dammar i Funäsdalen i Härjedalen och i Höljes i Värmland. Den norska verksamheten sker främst i Oslo-regionen.

Alltid underentreprenör

VSM Entreprenad jobbar alltid som underentreprenör.

– Det fungerar bäst så. Då slipper vi konkurrera med våra uppdragsgivare. Nu kan vi hantera alla lika, säger Markus.

Företaget tar även in underentreprenader, exempelvis för borr- och sprängningsarbeten. Därtill kommer förmedling av maskintjänster. Kombinationen av egna resurser och ett brett kontaktnät ger goda möjligheter att klara arbetstoppar.

Bland kunderna återfinns alla större bergleverantörer, täktföretag samt byggbolag, däribland Swerock, Skanska, NCC, Jehander, Svevia, Veidekke och Peab. Utöver hantering av bergmaterial åtar sig företaget även uppdrag inom schaktning, även då som underentreprenör.

VSM Entreprenad står väl rustat vad gäller maskinella resurser. Främst handlar det om hjullastare och grävmaskiner, men också dumprar och truckar. Investeringstakten är hög. Enbart under 2014 väntas elva nytillskott i maskinparken.

VSM Entreprenad har egen verkstad, inklusive servicebilar.

– Vi har serviceavtal till alla nya maskiner, men i övrigt reparerar och servar vi maskiner och skopor med egna resurser. Det betyder mycket för att hålla allt igång.

Egen maskinflytt

En ny verksamhet är att VSM Entreprenad, tillsammans med Mats Munter, har bildat Munters Specialtransporter. I bolaget finns tre maskintrailers och en kranbil.

– Därmed klarar vi maskinflytterna själva, plus att vi har möjligheter att hjälpa andra, berättar Markus.

Enligt Markus har det aldrig varit något självändamål att företaget ska expandera.

– Vi har utvecklats i takt med våra kunder och deras åtaganden. Men tveklöst är det en styrka att ha en rejäl basstyrka. Det gör det lättare att plocka fram de resurser som krävs, även med mycket kort varsel, konstaterar Markus.

– Det är en tuff bransch, med många aktörer, pressade priser och mycket bundet kapital, så det gäller att hålla högt tempo i alla delar. Det är förstås en sporrande utmaning. Vi har duktiga maskinförare och låg personalomsättning. Det är en stor tillgång, understryker han.

Täkt och exploatering

I Albyberg utanför Haninge har VSM ett flerårigt projekt åt Skanska, som bereder mark för det som ska bli Albybergs företagspark. Slutkunder är Haninge kommun och Albybergs Fastigheter.

– I vår affärsidé ligger dels att spränga och förädla bergmaterial, dels att skapa byggklar mark. Samarbetet med en underentreprenörer ger oss flexibilitet och samtidigt tillgång till specialiserade företags kompetenser och resurser, säger Johan Helgöstam på Skanska Asfalt och Betong AB.

Totalt ska det skjutas 1,4 miljoner ton berg, varav 170 000 ton behövs för att färdigställa det 30 hektar stora området. Alltså blir det gott om material till försäljning. Förädlingen av bergmaterialet görs av AB Krossekonomi, ett företag som VSM Entreprenad har ett omfattande samarbete med. Sprängningsarbetet utförs av Berg och Byggteknik i Norberg AB.

– Inledningsvis, när vi avbanade området, hade vi ett tiotal maskiner igång här i Albyberg. Nu har vi fem maskiner här. Det är ett uppdrag som passar oss perfekt, tillägger Markus, som värdesätter kombinationen av materialhantering och schakt.