– De här skyddsanordningarna och räckena står ju längs med vägarna och jag tror inte man tänker speciellt på dem när man passerar. De har alltid funnits där och man tror ju att ”bara de sitter där så hjälper de”. Men det gör de bara om de är monterade på rätt sätt och underhålls. Då kan de hjälpa dig om något händer, fånga upp fordonet på ett energiupptagande sätt och mildra effekten av en kollision, säger Göran Fredriksson, företrädare för SVBRF, Svenska Väg- och Broräckesföreningen.

Även för temporärt bruk utgör felmonterade skyddsanordningar en av de i särklass vanligaste anmärkningarna som upptäcks vid Trafikverkets inspektioner vid vägarbeten. Trots tydliga monteringsanvisningar händer det upprepade gånger att det slarvas eller förbisetts med något vid montering och uppställning av skyddsanordningar.

– Vi hoppas att på ett väldigt påtagligt sätt kunna visa hur viktig funktionen på de här skyddsanordningarna är, både för allmänheten och inte minst för de som beställer, projekterar och underhåller anordningar, säger Göran Fredriksson.