Södertälje Hamn har satsat hårt på att minska stölderna av bilar i området. Stängsel, staket, taggtråd, bra rutiner och genomkörningsskydd gör jobbet bra. Men för att hindra stölder ur fordon behövs andra lösningar. Södertälje Hamn har, tillsammans med Skandiatransport, genomfört en förstudie och förbereder implementeringen av ett uppgraderat bevakningsskydd med bland annat värmekamera. Skyddet ska ha en gemensam larmcentral och kommer att förbättra bevakningen, samordningen och skyddet för fordon på våra områden.

– Vår prognos är att Södertälje Hamn kommer att fortsätta att växa som bilterminal. Och stölderna kommer inte att försvinna om vi inte agerar, säger Ulf Broqvist på Skandiatransport.