Det viktigaste i all krossverksamhet är att få ut mer – väsentligen summan av krossens kapacitet och reduktionsgrad – i varje krossteg utan att tappa den totala effektiviteten. Sandvik CS550, vår senaste konkross som kompletterar våra tidigare krossar i 500-serien, Sandvik CH550 och Sandvik CH540, gör just detta.

Sandvik CS550 är en tillförlitlig högreducerande arbetshäst med hög kapacitet för sekundärkrossning. Inget hindrar att Sandvik CS550 används i gruvor, men primärt är den till för bergmaterialindustrin, för produktion av ballastmaterial. Entreprenörer som är ute efter mobila lösningar kan också ha nytta av denna produkt.

Sandvik CS550 uppnår upp till 25 procent högre reduktion jämfört med liknande typer av krossar. Detta möjliggör en effektivare process redan i det andra steget så att det tredje steget avlastas, vilket möjliggör ett ökat kvalitetsfokus. Dessutom minskas retur till krossen med upp till 50 procent utan minskad produktion av högvärdiga produkter. Med andra ord: mindre material går tillbaka in i krossen för ytterligare en bearbetning. På så sätt ökas livslängden på slitdelarna.