Vid utarbetningen av broschyren har Europart haft ett nära specialistsamarbete med LuK kopplingssystem/Schaeffler Automotive Aftermarket.

Europartprogrammet omfattar kopplingssatser för alla nyttofordonsmärken, och här ingår allt från 430 mm-kopplingar för bussar och lastfordon, 240 mm kopplingssatser för transportfordon och småbilskopplingar med 180 mm diameter.

Bland kopplingssystemen i Europartsortimentet finns t.ex. LuK-kopplingen med friktionsbelägget HD30PLUS, ett friktionsbelägg i den nyaste generationen som utlovar upp till 30 procent längre hållbarhet för kopplingssystemet.

Detta innovativa och slitstarka kopplingsbelägg består av två skikt: Det övre skiktet har mycket goda friktionsegenskaper och sörjer därmed för hög åkkomfort och lågt slitage, med det undre skiktet ger belägget den nödvändiga hållfastheten och stadgan.