Enligt Johan Freij är marknaden sundare nu mot för några år sedan.

– Tidigare var marknaden ganska omdömeslös. Säljare och köpare följde ganska slaviskt snittpriserna i de olika regionerna.

Prisspannet mellan en sämre och en bättre fastighet var liten per kubikmeter. Ett objekt med hög bördighet, bonitet var inte dyrare jämfört med ett objekt med låg bonitet.

– Marknaden har sansat sig. Den är mer selektiv och lokal. Där det finns många markhungriga grannar blir fastigheterna dyra, säger Freij.

Grannar sugna

Johan Freij är något skeptisk till rubriker som beskriver en marknad på upp- eller nedgång:

– Priserna skiftar inte från ena dagen till den andra. Utbudet är lågt i förhållande till bostadsmarknaden och den är väldigt lokal. Ungefär 60 procent köps av grannarna.

Johan Freij:

– Priserna har inte sjunkit så mycket men nu är det inte lika många intressenter på varje fastighet. Startfältet, budgivare som konkurrerar om en fastighet är tunnare.

Resultatet blir en större prisspridning. Glappet ökar. Det finns en del ”hyllvärmare” som legat ett tag på nätet.

Ett vanligt misstag är att skogsmark med kalhygge jämförts med gammal skog i kronor per kubikmeter.

Fyndhyllan

Den som är beredd att köpa en fastighet som ingen annan vill ha kan göra en riktigt bra skogsaffär.

– Medelvärdet pendlar. Men för den enskilda fastigheten sker inga stora förändringar. Vi ser positivt på marknaden för skogsfastigheter i framför allt i södra Sverige det närmaste året. Virkespriserna har hämtat sig. I Mellansverige tror vi på stillastående priser och i Norrland en lätt nedgång.

Marknaden på g

Martin Haraldsson, LRF-Konsult, är mäklare i Halland:

– Sedan ett halvår är trenden mer positiv. Det är inte lika avvaktande som tidigare. Känslan är att efterfrågan har ökat. Intresset är större och avsluten går snabbare. Det brukar resultera i högre priser.

Virkespriserna har stor inverkan på objekt med enbart skog.

– Vi har gått från negativa nyheter till motsatsen, både för sågverk och skogsindustri. I Halland stängde Hyltebruk två maskiner för tidningspapper men inga fler varsel har aviserats. Södra Cell, har sedan tidigare investerat i en ny såg i Värö. Produktionen ska igång till treskift. Även Derome har satsat på en ny såg.

Kronans försvagning mot pund och euro har också påverkat i rätt riktning. Byggandet har ökat i Storbritannien. Sverige har fortfarande låg ränta.

– Eftersom 60 procent av köparna redan äger skog så slås kostnaderna ut. Rent generellt är skogsägare lågt belånade. Många säljare har levt med sin skogsfastighet i många år. Det är inte lika självklart som tidigare att något av barnen ska ta över.

Det handlar om mycket pengar.

– Föräldrar och syskon ska lösas ut. Barnen har ofta byggt upp en tillvaro någon annan stans och saknar möjligheter att flytta hem till familjens fastighet.

Då finns det bara en sak att göra – sälja. Och statistiken talar för att det blir till en granne.