Våglant säljer vågar till frontlastare och truckar. Men även för mobil vägning på lantbruk.

Leo, som vågen heter, är en storebror i en familj av axelvågar, tre meter bred och fem meter lång och klarar 30 ton per axel. Pris: 85 000.

– Den används inom lantbruk för att väga material från silos. Foder för bruk till det egna lantbruket eller som buffert för andra. En tolvmetare kan kosta ett par hundra tusen.

”Lasta inte bort vinsten” är en slogan av Kandeman.

– Jag brukar säga att om man ska köpa material så ska man göra det i kubik. Ska man sälja så ska man göra det i ton.

Volymen minskar

Han ger exempel på en lastbil som hämtar grus där lasten mätts i volym. Redan på flaket sjunket mängden grus under transporten. När det tippas ut på en vägbank hamnar lite i slänten och ytterligare en del sjunker i underlaget. Vältningen gör sitt till för ett volymsvinn.

En betydande del lastas bort, inte så bra för den som valt betala per kubik. Det visar tre mätningar som gjordes på dåvarande Vägverket i Umeå.

– Alla tre undersökningarna visade att materialet lastas bort med upp till 15 procent, säger Acke.

Det kan skapa en konflikt mellan leverantören och beställaren.

– Betalar man för ton, så blir det inget snack.

Ökar – ett tag

Inom lantbruket är det inte alltid så.

– Men vägningen ligger i framtiden även där, det ger en större noggrannhet, bättre kvalitet och man talar om samma sak, vikten, och inte gissar. Ekobönder kräver vägningar i många sammanhang.

Det gäller inte bara material i silos utan även vid vägning av rundbalar.

Lantbruken slås ihop till större enheter och Acke Kandeman räknar med tillfällig uppgång.

– Men i grustag använder vi andra typer av vågar, säger han.