Under inledningen av sommaren presenterade Tempcon Group tre stora nyheter då Widriksson Logistik AB, Lincargo AB, samt Erling Andersson Åkeri AB förvärvades. Omfattningen av respektive affär krävde prövning enligt Konkurrenslagen och nu är samtliga affärer godkända.

Förvärvet av Widriksson Logistik godkändes tämligen omgående. För att kunna ta slutlig ställning till de övriga två förvärvens effekter beslutade Konkurrensverket att genomföra en så kallad särskild undersökning. De två förvärven har prövats var för sig men har handlagts inom ramen för en och samma utredning.

Utredningen visar att inget av förvärven riskerar att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens. Konkurrensverket lämnar därför båda förvärven utan åtgärd.

Läs Konkurrensverkets beslut i sin helhet här vida länken: https://www.konkurrensverket.se/informationsmaterial/nyhetsarkiv/konkurrensverket-ger-klartecken-till-tempcons-kop-av-lincargo-och-erling-anderssons-akeri/