Jonas Tuulik driver Tuulik Entreprenad AB, TEAB. Den egna verksamheten startade 2004 med skogsentreprenader. Ett par år senare blev det även maskintjänster inom lantbruk och efter ytterligare några år ingick också flisning i verksamheten. Mixen är densamma än i dag. Utöver Jonas har företaget nu elva medarbetare.

– Jag tycker det känns bra att företaget har flera ben att stå på. På så sätt blir vi inte lika känsliga för konjunktursvängningar. Det handlar ju om rätt tuffa branscher, så det gäller att ha ordning på alla delar, säger Jonas.

Ung maskinpark

Alltsedan starten har Jonas i stor utsträckning handlat nya maskiner och bytt regelbundet. Fast en och annan maskin blivit kvar lite längre, exempelvis en Tigercat 1075 som byggts om till grotskotare. I maskinparken finns också en äldre Volvo-dumper som hanterar fliscontainrarna.

– Med en äldre maskinpark behöver man vara intresserad av att skruva. Det kan naturligtvis bli haverier även med nyare maskiner, men risken minskar. Med begagnat blir det lätt så, att det man vinner i balansräkningen förlorar man sedan i resultaträkningen. Reparationer, reservdelar och stillestånd kan snabbt bli kostsamma, resonerar Jonas.

– En annan aspekt är arbetsmiljön för mina medarbetare. Med nyare maskiner blir både trivsel och ergonomi bättre, fortsätter han.

Inom lantbruk är företagets maskintjänster inriktade på spridning av flytgödsel. Till flisningen använder företaget en Claas Exerion i kombination med en Jenz 582 flishugg, som flisar rakt ner i containrarna.

På avverkningssidan har företaget en grupp för gallring och en för slutavverkning. Gallringsskördaren – en Rottne H11D – kom ny så sent som i april. Aggregatet är ett Logmax 4000T. Som gallringsskotare används en John Deere 1110E. Även slutavverkningsgruppen har en riktigt ung skördare – en Rottne H21D, som köptes ny i oktober. Skotningen i slutavverkningarna utförs med en John Deere 1910G. Även den köptes i våras och hade då gått 4 500 timmar.

Nära till service

Jonas konstaterar att det finns ett stort utbud av riktigt bra skogsmaskiner, så valet handlar till stor del om tycke och smak. I det egna företaget har färgerna varierat genom åren, men nu är båda skördarna från Rottne och båda skotarna från John Deere.

– Vid investering i en ny maskin är förstås priset viktigt, men också närheten till service och reservdelar betyder mycket. Bränsleförbrukningen i relation till produktionen är en annan viktig faktor, likaså att förarna gillar sina maskiner. Det är ju deras arbetsmiljö, så självklart är de med i beslutsprocessen.

– Det är en sak man säkert vet när man håller på med maskiner, nämligen att de förr eller senare kommer att gå sönder. Så det gäller att snabbt få hjälp när så krävs. På den punkten känner vi oss trygga med Maskin Väst för Rottne och Jaco Maskin för John Deere.

Duktiga medarbetare

Jonas ger en stor eloge till sina medarbetare. Han beskriver dem som väldigt självgående och uppskattar att de tar ansvar och löser mycket på egen hand.

– Jag skulle säkert kunna släppa ifrån mig ännu mer, men jag har väl lite kontrollbehov också. Det handlar ju ytterst om mina pengar och det är många som jag har ansvar för.

Jonas egen väg in i branschen gick via naturbruksgymnasium med lantbruksinriktning, följt av kurser för skotar- och skördarförare. Därefter jobbade han på lantbruk och som skogsmaskinförare. Han lockades sedan att läsa vidare, vilket resulterade i två år på SLU Alnarp. Efter sin lantmästarexamen startade han den egna rörelsen, först som underentreprenör med skotare. Året därpå, 2005, anställde han en av sina bröder, Anders, som alltjämt är kvar i företaget. Sedan tillkom lantbruksentreprenader och flisning. För ett par år sedan utökade han med slutavverkningsgruppen.

Det har gått några år sedan Jonas dagligen körde maskin. Nuförtiden fylls hans arbetsdagar med administration, besöka medarbetarna, kika på trakter och hämta delar. Likaså att träffa kunder och säljare. Företaget har en egen verkstad, dock inte heltidsbemannad, så det blir en del turer till den också. Företagsledare och allmän fixare är en sammanfattning av Jonas alla roller.

Imponerande tyst

När behov uppstår – eller abstinensen blir för stor – äntrar han hytten. Som sig bör har han, med stor förtjusning, provat den nya gallringsskördaren.

– Jag blev synnerligen imponerad över hur tyst maskinen är i hytten. Det är också kul att ta del av alla smarta lösningar, som underlättar vardagen för både förare och servicefolk.

Förtjusningen delas av maskinens båda förare: Simon Mossfeldt och Peter Nilsson. De nämner särskilt servicevänligheten och den tysta, komfortabla hytten. Logmax-aggregatet är också till största belåtenhet, likaså 11,3-meterskranen från Cranab.

– Maskinen kan verka stor och lång, men när man sitter i hytten känns den väldigt smidig och följsam, tycker Peter, som får medhåll av Simon.

Jonas har en mix av enkla och dubbla skift på skogsmaskinerna. Främst är det gallringsskördaren och slutavverkningsskotaren går dubbelt.

– I grunden tror jag att enkelskift är att föredra. Då blir det tydligt vem som har ansvar för maskinen.

Jonas uppskattar att få jobba med både människor och maskiner.

– Det är väldigt omväxlande. Och så får ju även jag komma ut i skogen, som är en fantastisk arbetsplats, tillägger han.